dimarts, 21 de gener de 2014

Tallers intracicles - ESC Maçanet de La Selva

A l'escola Maçanet de La Selva, porten a terme els Tallers intracicles. Es tracta de tallers expressius i creatius (visual i plàstica, música, dansa, teatre i ioga) on participen els nens i nenes de tota la primària.
Clica la foto per visualitzar l'àlbum dels Tallers intracicles

Projecte Rossinyol - ESC Pere Torrent

L'escola Pere Torrent de Lloret de Mar, participa en el Projecte Rossinyol, on estudiants universitaris acompanyen periòdicament alumnes de l'escola per tal que coneguin diferents espais del municipi, llocs d’oci, de diversió, àmbits de producció cultural...

dilluns, 20 de gener de 2014

Treball per racons a educació infantil i cicle inicial - ESC Esteve Carles

A l'escola Esteve Carles de Lloret de Mar treballen per racons inter-aula i inter-nivell des de P3 a 2n de primària, que els permet respectar el ritme individual de treball de cada alumne, així com l’interès i la diversitat del grup-classe.


Treball de la cohesió i la cooperació - SI Maçanet de la Selva

Al SI Maçanet de la Selva, des del curs 2010-11, han incorporat el treball cooperatiu com a metodologia bàsica a l'aula i altres estratègies de cohesió social per millorar el rendiment escolar i el treball solidari i en equip.

Dinamització dels patis - ESC Joaquim Ruyra

A l'Escola Joaquim Ruyra de Blanes organitzen diferents activitats a les hores d'esbarjo amb l'objectiu principal de millorar la cohesió social del centre amb actuacions com ara el ludopati, el bibliopati, el dia sense pilota i anar a jugar a la platja.

Representació de "La granja d'en Gepet" - ESC Carles Faust

A l'Escola Carles Faust de Blanes els alumnes d'educació infantil porten a terme una activitat de representació a partir d’una cançó i es disfressen segons la temàtica. Finalment, es representa davant de la resta d’alumnes de l’etapa i dels alumnes de Cicle Inicial.

Fotografies de la representació