dilluns, 26 d’octubre de 2015

El protagonista de la setmana - ESC Pompeu FabraNom del centre: Escola Pompeu Fabra, Lloret de Mar
Nivell: Educació Infantil

Hi participen tant els alumnes com les seves famílies. Consisteix a dedicar una setmana del curs a cadascun dels nens i nenes, de manera que es converteixin en el centre d’atenció del grup.

Després d’acordar amb les famílies el dia de la setmana més adient per a ells, els proporcionen, uns dies abans, un guió que els servirà per poder desenvolupar el tema: guió P3 | guió P4 | guió P5. Durant aquella setmana, la família fa una visita a l’escola per tal d’exposar i compartir amb la resta del grup el tema escollit, que serà diferent segons el nivell:

  • a P3, els contes
  • a P4, els animals
  • a P5, el tema és lliure

Cada família aporta el material necessari que ha preparat prèviament depenent de l’activitat i que normalment resta a la classe per a la resta dels companys.

Aquest projecte es va iniciar a l’escola el curs 2008 amb l’objectiu d’acostar als pares a l’aula i potenciar l’autoestima dels infants. Es treballa a nivell transversal, però a primària rep el nom de El convidat de la setmana.

L’experiència a l'Educació Infantil fins a aquest moment ha estat molt positiva, tot i que han calgut petites adaptacions o modificacions fruit dels resultats de l’experiència. Per exemple, van haver de modificar el tema proposat a P3 (inicialment era “història personal de cada nen”, on ensenyaven joguines de quan eren petits, fotografies...) perquè a partir del segon trimestre els nens i nenes perdien l’interès.

Objectius
  • Crear una via de comunicació entre la vida escolar i l’entorn familiar (implicació).
  • Afavorir la participació de les famílies en la dinàmica de l’aula.
  • Establir un clima de confiança, respecte i comprensió recíproca entre famílies i escola.
  • Afavorir l’autoestima i confiança en sí mateix. Els nens protagonistes se senten el centre d’atenció de la classe i això fomenta la seva autoestima, seguretat i confiança.
  • Afavorir la integració de tots i cadascun dels nens i nenes dins el grup classe.
  • Compartir i respectar el material que cada família porta a l’aula.
  • Escollir un tema, buscar material, preparar-lo, exposar-lo a la resta de companys,...desenvolupa capacitats, actituds i habilitats fonamentals per a la vida escolar i professional.