dijous, 5 de novembre de 2015

Ambients d'aprenentatge - ESC Salvador EspriuNom del centre: Salvador Espriu, Vidreres
Nivell: P5 i CI

El curs 2014-2015 l'Escola Salvador Espriu de Vidreres va posar en marxa un nou projecte pedagògic anomenat Ambients d'aprenentatge destinat als alumnes de P5, 1r i 2n.

Treballar per ambients implica una altra manera d’entendre el treball a l’aula ja que l’infant esdevé el veritable protagonista del seu procés d’aprenentatge dins d’uns espais lúdics, relaxats, no directius i rics en materials i propostes. Els ambients dissenyats per les mestres permeten que els alumnes puguin triar lliurement què volen fer segons els seus interessos, necessitats i/o capacitats, però sempre des de l’acompanyament i la presència conscient de l’adult encarregat de l’espai.

Aquesta proposta s’ha portat a terme dues tardes a la setmana durant tot el curs. Han agrupat els alumnes dels diferents nivells en nou ambients diferents que impliquen la majoria d’àrees del currículum. Cada sessió els alumnes anaven passant per un dels espais fins que completaven tota la roda:
                          Ambient lingüístic
                          Ambient matemàtic
                          Ambient construccions
                          Ambient artesania i motricitat fina
                          Ambient plàstica
                          Ambient teatre i dramatització
                          Ambient psicomotricitat
                          Ambient música
                          Ambient experimentació

La valoració que en fan és molt positiva per les següents raons:
  • Els alumnes han guanyat en autonomia i autoconfiança, incrementant les seves estratègies  d’aprenentatge autònom.
  • S’ha respectat la diversitat a l’aula ja que cada alumne podia accedir al material i/o proposta més adient al seu nivell maduratiu o d’aprenentatge.
  • S’ha fet més fàcil el pas d’infantil a primària ja que els alumnes de P5 anaven coneixent els espais i mestres de primària i els de primer continuavenn el contacte amb l’etapa anterior.
  • Els alumnes s’han hagut d’acostumar a relacionar-se amb altres mestres i també companys de diferents edats, el que ha produït que es coneguin millor, creant complicitats. Tot això ha ajudat a millorar la convivència.


Per tal de fer difusió del projecte han elaborat el lloc web PROJECTE AMBIENTS D'APRENENTATGE, on es poden veure amb més detall cadascun dels ambients.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada