dilluns, 11 d’abril de 2016

Sa Palomera té nom de dona - INS Sa Palomera


Nom del centre: Institut Sa Palomera de Blanes
Nivell: Educació Secundària

Sa Palomera té nom de dona és un projecte interdisciplinari que té com a finalitat última el foment de la igualtat de gèneres a l’Institut Sa Palomera de Blanes, fent especial èmfasi a la desigualtat patida per la dona al llarg de la història. La idea del projecte respon a la necessitat d’incidir en els valors bàsics de la convivència i la democràcia a causa d’un entorn social complex, multicultural i divers.

La idea del projecte sorgeix a finals del curs 2013-2014 quan la professora Isabel Sala proposa la realització d' un projecte interdisciplinari relacionat amb la dona i fa el suggeriment que es podria anomenar Sa Palomera té nom de dona.

Podem dir que, des de la idea inicial d’Isabel Sala, el projecte ha anat creixent a poc a poc gràcies sobretot a la complicitat que ha generat. Conscients del poc temps que la feina del dia a dia ens deixa, des d'un primer moment sabíem que el projecte només seria possible si era capaç de trametre entusiasme i complicitat. La identitat del projecte és el fruit de la feina voluntària de moltes persones que, en un moment o altre, han intervingut.

Al setembre del curs 2014-2015 Isabel Sala, amb el recolzament del departament de Ciències Socials elabora un primer programa amb els objectius del projecte i amb diferents propostes d’activitats a realitzar.

En les diferents reunions que fa el departament sobre aquest tema, ben aviat es veu la necessitat de crear un LOGO representi el projecte que ajudi a la seva difusió. Es debaten diferents propostes i finalment es considera que la idea d’Antoni Torres de realitzar un muntatge fotogràfic amb unes matriosques russes és la més adequada. El professor realitzarà el LOGO que ja estarà disponible a l’octubre.

A partir d’aquests moment el departament de Ciències Socials es constitueix en el nucli impulsor del projecte. El primer que es fa es posar-se en contacte amb la resta de departaments per animar-los a preparar activitats relacionades amb el projecte. Es proposen dos tipus d’activitats: unes de caràcter acadèmic que s’integrarien en les programacions de les diferents matèries i d’altres extra acadèmiques que podrien ser de caràcter interdisciplinari.

Paral·lelament es parla amb coordinació d’activitats per organitzar un acte obert a tota la comunitat educativa (mares, pares, alumnes, professors etc..) contra la violència de gènere el dia 25 de novembre. És en aquest moment que es veu la necessitat de gravar i fotografiar els diferents actes que es vagin realitzant per poder tenir un recull de tot el que es va fent i poder donar-l’hi difusió.

Aprofitant que el Departament de Ciències socials imparteix una optativa on es treballen els vídeo reportatges es decideix que els alumnes d’aquesta seran els encarregats de fer les gravacions i els posteriors muntatges dels vídeos dels actes i esdeveniments que es realitzin.

A finals de novembre es comença a organitzar la conferència d’una jove científica. Es va decidir que fos una ex-alumne de l’institut perquè es va pensar que podria generar més empatia entre l’alumnat i que les noies tinguessin referents de científiques joves i dones per contrarestar la majoria de referents de científics que són masculins.

És en aquestes dates que es comença a fer la difusió pública del programa per part de l’encarregada de publicitat i màrqueting del centre que difon el projecte a traves de la premsa local i comarcal.

La conferència es va realitzar el dia 6 de febrer. Posteriorment, l’esforç organitzatiu del nucli impulsor es va centrar en la creació d'una exposició, per a la jornada de portes obertes, per mostrar els treballs i creacions fetes al voltant del projecte durant l'any. Això requerirà la coordinació amb tots els departaments de l’Institut i amb la persona encarregada de la coordinació d’activitats del centre. La jornada de portes obertes es va fer el dia 8 de març.
Paral·lelament, des de les diverses assignatures s'han dissenyat activitats i unitats didàctiques, dins del marc curricular, per incidir des de la perspectiva educativa. La iniciativa i organització ha anat a càrrec dels diferents seminaris.

Aquest projecte es va explicar al programa de ràdio "Parlem d'Educació a la ràdio" a ràdio Blanes per alumnes i professors de l'Institut Sa Palomera, el dia 6 d'abril del 2016.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada