dilluns, 30 de maig de 2016

Activitat intergeneracional - INS Vidreres


Nom del centre: Institut de Vidreres
Nivell: 1r i 2n d'ESO

És un projecte tutorial i interdisciplinar que gira al voltant d’una activitat central, anomenada “activitat intergeneracional”, basada en l’intercanvi d’experiències compartides dels nostres alumnes de 1r i 2n d’ESO amb grups de població d’edats molt diferents.

Aquesta activitat central s’organitza des de l’àrea de tutoria i es complementa amb un Projecte per intel·ligències múltiples (PIM) des de totes les matèries curriculars amb activitats vinculades a aquesta activitat central.

Quan?
Aquest projecte es realitza de forma concentrada durant l’última setmana lectiva de curs emmarcada coma treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO.
Prèviament es fa una fase introductòria de presentació i organització de forma més distribuïda des de les sessions de tutoria aproximadament durant un mes.

Fotografies: 
https://plus.google.com/photos/106556519150588339247/albums/6159455284422640673


Més informació:


divendres, 20 de maig de 2016

La mediació a l'escola - ESC Sant Iscle de Vidreres


Nom del centre: Escola Sant Iscle de Vidreres
Nivell: Educació Primària (Cicle superior)

Part teòrica

Què és la mediació?
 • La mediació és un procés pel qual, dues parts sol·liciten la intervenció d’una tercera part neutral que col·labora en la resolució d’un conflicte.
 • Els mediadors ajuden a resoldre el conflicte mitjançant el diàleg.
Perquè és necessària?
 • Consideració del paper de mediador com una eina pedagògica.
 • El conflictes es resolen amb paraules. Es poden gestionar de forma pacífica, dialogant, treballant en empatia i aprenent a escoltar.
 • Aprofitar el conflicte com a instrument de creixement personal i grupal.
Objectius:
 • Prendre decisions i a actuar.
 • Estimular el pensament.
 • Potenciar l’empatia.
 • Aprendre a afrontar la realitat i reforçar en l’adversitat.
 • Formar a l’alumnat i ajudar-lo en aquest treball.
Part pràctica per cursos

Curs 2014-15

Formació
 • El curs passat es va plantejar als alumnes de 5è la proposta de fer de mediadors el següent curs.
 • Van acceptar aquesta responsabilitat, i van manifestar-se disposats a dedicar-hi una part del seu temps d’esbarjo  (1 o 2 patis al trimestre).
 • A partir del 2n trimestre del curs 2014-15, a l’hora de tutoria, es van portar a terme algunes  sessions enfocades a la formació dels mediadors.
Els mediadors són alumnes de 6è, i fan de mediadors a l'hora del patí per tots els alumnes d'educació primària.
 
Activitats realitzades

 • Observació dels conflictes que s’originen en el pati. 
 • Detecció i classificació dels tipus de conflictes que solen sorgir.
 • Anàlisis dels conflictes (el per què). Escenificació de conflictes, jocs de rol...
 • Recerca de possibles solucions als conflictes.
 • Establiment de normes i pautes d’actuació del mediadors. 
 • Els alumnes van arribar a algunes  conclusions.
Conclusions a les quals vam arribar
 • Els conflictes no són fàcils però existeixen i s’han d’afrontar.
 • Cadascú viu i explica les diferents situacions de conflicte a la seva manera.
 • Amb la mediació no deixarà d’haver conflictes a l’escola però creiem que a la llarga n’hi haurà menys i els sabrem gestionar de forma més positiva.
 • La tasca de mediació no és fàcil.Amb la mediació en sortiran beneficiat també els alumnes mediadors, que aprendran a resoldre conflictes.

Curs 2015-16

Organització:
 • Es dediquen unes sessions recordatòries i de posta en marxa amb els alumnes mediadors. 
 • Es preveu iniciar la mediació el dia 2 de novembre. 
 • Prèviament els alumnes passaran per les diferents aules per tal d’explicar als companys de l’escola quin serà el seu paper i com podran ajudar i col·laborar en la resolució de conflictes en el centre escolar.
 • Els mediadors de l’escola seran dos alumnes, un de 6è A i un de 6è B.
 • La tasca de mediació es portarà a terme cada dia a l’hora del pati.
 • Els mediadors es passejaran amb un distintiu perquè se’ls pugui localitzar fàcilment.
 • Intervindran en el moment que detectin un conflicte o quan se’ls requereixi.
 • Actuaran, sempre per parelles i d’acord a les normes establertes.
 • Disposaran d’un espai a l’escola per a poder dialogar de forma tranquil·la.
 • Al finalitzar el pati, faran una petita valoració per escrit sobre la seva tasca i la lliuraran al mestre responsable.
 • Es faran unes sessions de seguiment amb aquests alumnes al llarg del projecte.
 El paper del mestre al pati:
 • “M’ho miro de lluny”.
 • En cas que algun alumne es dirigeixi al mestre per a solucionar un conflicte, derivar-lo cap als mediadors.
 • Potenciar la confiança en la tasca dels alumnes mediadors.
 • El mestre només actuarà en cas d’extrema necessitat o quan els mediadors ho sol·licitin.

Actuació del mediador:


Presentació
 • Qui som?
 • Els mediadors es presenten.
 • M’interesso per aquestes persones que tenen un conflicte.
 • Es dirigeixen als alumnes en conflicte pel seu nom i si no saben els hi pregunten.
 • Vull ajudar-les.Expliquen breument per què són allà.
T’escolto

 • Què ha passat?
 • Els implicats en el conflicte han de poder desfogar-se i sentir-se escoltats.
 • Han de tenir l’oportunitat d’explicar la seva pròpia versió del conflicte i expressar els seus sentiments.
 • Cada persona explica el que ha passat a la seva manera.

Escolta atenta i activa
 • Escoltar sense interrupcions les preocupacions i els sentiments de cada un.
 • Mostrar interès: clarificar, resumir...
 • Parafrasejar, repetir amb les seves paraules el que expliquen les dues parts del conflicte.
 • Animar a les parts a que expliquin més, evitant la sensació d’interrogatori.
 • Respectar els silencis.
 • No jutjar.
Com ha començat?
 • Els mediadors han de poder entendre la situació.
 • Les persones necessiten privacitat per tractar els seus conflictes. Si cal, utilitzar l’espai destinat “parlem”.
 • Parlar primer amb les dues persones per separat, si cal, sobretot si estan molt alterades.
 • Un cop més tranquils, les dues parts passen a dialogar.  Expliquen com s’han sentit..., i escolten l’altra part (es poden sentir incòmodes quan es troben).
Ambient positiu
 • Crear un clima de confiança
 • Parlar a poc a poc.
 • Repetir les frases de les dues parts.
 • No desqualificar.
 • No definir què és veritat ni què és mentida.
 • No posicionar-se.
 • Tranquil·litat.
 • No jutjar.
Aclariments
 • Fer preguntes per tal d’aclarir les explicacions dels alumnes implicats en el conflicte.
 • Si cal, parlar amb altres companys que hagin vist els fets o hi hagin participat directa o indirectament.
Proposta de solucions
 • Com podem sortir-ne del conflicte?
 • Cercar possibles vies de solució.
 • Explorar el que cada part està disposada a fer o demana de l’altra part.
 • Les dues parts han de sortir-ne satisfetes.
 • Els mediadors no poden imposar sancions ni obligar a complir acords.
Acords
 • Què fa cada una de les parts?
 • Cada una de les parts dirà el que farà cadascuna, no el que farà l’altra.
 • Com, quan i on ho fa?
Felicitació
 • Felicitar als alumnes implicats en el conflicte per haver arribat i/o acceptat un acord.
 • Els alumnes implicats es donen la mà simbolitzant l’acord.
Confidencialitat
 • No explicar allò succeït fora de la mediació.

Grups interactius - ESC Nova de Maçanet de la Selva


http://www.escolamassanet.com/
Nom del centre: Escola de Maçanet de la Selva
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària

Els grups interactius són activitats anomenades, d’èxit, de les comunitats d’aprenentatge
. La Comunitat d'Aprenentatge (projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament) és un projecte educatiu de transformació de l'entorn per poder aconseguir l'èxit escolar de tot l’ alumnat.

Per què diem que és un projecte de transformació de l’entorn? Perquè amb la participació dels membres de l'entorn, famílies, voluntaris, associacions culturals, esportives, etc. podem crear un nou entorn afavoridor d'aprenentatge per a totes les persones que ho desitgin i, també, un clima de solidaritat i convivència.

Els grups interactius són una forma d’organització de l’aula que millora resultats en quant a l’aprenentatge i la convivència. En els grups interactius s'aconsegueix desenvolupar en una mateixa dinàmica  l’acceleració de l’aprenentatge per tot l’alumnat.

A l'aula es realitzen agrupacions heterogènies pel que fa a nivell d'aprenentatge, gènere, cultura, etc. En cada grup es realitza una activitat concreta curta de temps mentre una persona adulta (voluntària, familiar, un altre professorat o professional d'un altre àmbit) tutoritza el grup assegurant que treballen l'activitat i que es desenvolupi l’aprenentatge entre iguals. Tant el professorat com el voluntariat  mantenen unes altes expectatives envers l’alumnat.

En els grups heterogenis, sempre hi ha estudiants que acaben abans l'activitat, de manera que la persona que tutoritza el grup s'encarrega que ajudin als seus companys i companyes. Es genera un diàleg i unes interaccions que acceleren l'aprenentatge de tot l'alumnat i no només dels que vam més endarrerits. Tots els nens i nenes del grup treballen sobre la mateixa tasca.

Habitualment, quan passa un temps prèviament determinat pel professor o la professora (15 o 20 minuts depenent del temps previst per a cada activitat ) cada grup canvia d'activitat. Al final de la sessió, han pogut realitzar 4 o 5 activitats diferents sobre un tema en concret que s'estigui treballant.

La participació del voluntariat a l'aula facilita l'aprenentatge i augmenta la motivació de la mainada  per l'aprenentatge, creant un bon clima de treball. Tota la mainada aprenen, fins i tot aquells que tenen facilitat, perquè ajudar a l'altre implica un exercici de metacognició que contribueix a consolidar els coneixement, fins al punt de ser capaç d'explicar a altres persones.

http://www.escolamassanet.com/

http://www.escolamassanet.com/

divendres, 6 de maig de 2016

Programa de Formació i Inserció PFI - FIAP - INS Serrallargahttps://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/parlem-educacioalaradio/parlem-d-educacio-a-la-radio-15-16/radio-15-16-ins-serrallarga-1
Nom del centre: Institut Serrallarga.
Nivell: Programa de Formació i Inserció.

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa. Un altre requisit indispensable és que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol. A més, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu, ni participin en altres accions de formació i que estiguin inscrits a la Garantia Juvenil.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. A l'Institut Serrallarga es realitzen els perfils d’Auxiliar de Pintura i Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:
 • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. 
 • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
 • Formació en Centres de Treball (Pràctiques a les empreses).

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Podeu escoltar a ràdio Blanes, en el programa de ràdio "Parlem d'educació a la ràdio" l'experiència de dos joves que s'han format amb aquest programa. També, podeu escoltar a un dels empresaris on l'alumnat realitza les pràctiques en el seu negoci. A més, de l'opinió de tres professors del PFI - FIAP que pretenen encoratjar a tots els joves que estiguin interessats en aquest programa de formació i inserció.Més informació:
fiapserrallarga@gmail.com

dimecres, 4 de maig de 2016

Experiència educativa dels programes "Parlem d'Educació a la ràdio"


Aquest any 2016, el programa "Parlem d'Educació a la Ràdio" ha estat tot un èxit, perquè han participat tots els centres educatius de Blanes. Fins i tot, alguns han repetit l'experiència el mateix any.

Volem agrair a tots el centres que han participat, així com el professorat i alumnat implicat. Un dels punts forts del programa ha estat la participació de tots els centres educatius, fent que tot fos un èxit, programa rere programa.

Els principals protagonistes han estat nens i nenes que han participat a la ràdio. L'experiència viscuda pels alumnes ha estat realment molt positiva i enriquidora. L'objectiu és encoratjar a l'alumnat i afavorir les seves competències lingüístiques.

Recomanem aquesta experiència a la ràdio a tots els alumnes i docents que no hagin participat enguany i fer-ho el curs vinent.

Agrair també a la Directora de ràdio Blanes, Joana Fernández, en el seu paper essencial en la realització dels quinze programes “Parlem d’Educació a la Ràdio”.

Com ja haureu escoltat la temàtica dels programes ha estat molt variada, des de projectes d'igualtat, consciència fonològica, robòtica, dinamització de patis, tallers de ràdio, matemàtiques en anglès i molts més temes.

Afegir que, hi ha un treball previ i posterior a la gravació. És a dir, prèviament a la gravació és necessari a més de conèixer la temàtica, cal tenir clares les preguntes amb la finalitat que es parli dels punts més rellevants i escollits pels docents.

En relació, al treball posterior a la gravació, hem demanat als centres educatius que realitzessin un document descriptiu del projecte. La finalitat d’aquest document és fer difusió del projecte explicat al nostre web d'experiències educatives, per tal que altres centres educatius puguin prendre exemple o sigui font d'inspiració.

La realització del document ha d’incloure una descripció del projecte o l’activitat amb una extensió d’una pàgina i mitja com a molt, afegint entre 6 i 8 fotografies i algun vídeo.

Per acabar, agrair a tots els oients que han escoltat els programes. També, a tots els oients que els han descarregat. Hi han hagut moltíssimes descàrregues dels programes de "Parlem d'educació a la ràdio".

dimarts, 3 de maig de 2016

Matemàtiques en anglès - INS S'Agulla


Nom del centre: Institut S'Agulla de Blanes
Curs: Educació Secundària, 4t d'ESO

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la llengua anglesa al nostre centre, sobretot a nivell oral. Considerem que és impossible millorar l’aprenentatge de l’anglès només amb 3 hores a la setmana.

Per això vam proposar-nos d’ensenyar les matemàtiques en anglès (metodologia AICLE). Està adreçat als alumnes de 4t d’ESO perquè vam considerar que el seu nivell de maduresa els permetria seguir les classes sense massa dificultat.

Inicialment comencem el curs fent dues de les quatre hores setmanals en anglès. Treballem el vocabulari específic a l’inici de cada unitat. Les explicacions teòriques i els materials de suport, així com l’examen, també són en llengua anglesa.

A mesura que avança el curs intentem ampliar les hores de classe en anglès i fer activitats competencials en les quals els alumnes han d’interactuar més entre ells, fomentant així el diàleg i l’autonomia personal.

Dediquem molt de temps a buscar materials adequats, no sempre en trobem i aleshores els hem de crear nosaltres.Realment és un esforç important, però creiem que val la pena perquè és la manera de crear en els alumnes la necessitat de comunicar-se en una altra llengua.

Aquesta iniciativa de matemàtiques en anglès va ser explicada al programa "Parlem d'Educació a la ràdio" emès a  ràdio Blanes. Aquí teniu l'experiència que van viure alguns alumnes de l'Institut S'Agulla.