divendres, 20 de maig de 2016

Grups interactius - ESC Nova de Maçanet de la Selva


http://www.escolamassanet.com/
Nom del centre: Escola de Maçanet de la Selva
Nivell: Educació Infantil i Educació Primària

Els grups interactius són activitats anomenades, d’èxit, de les comunitats d’aprenentatge
. La Comunitat d'Aprenentatge (projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament) és un projecte educatiu de transformació de l'entorn per poder aconseguir l'èxit escolar de tot l’ alumnat.

Per què diem que és un projecte de transformació de l’entorn? Perquè amb la participació dels membres de l'entorn, famílies, voluntaris, associacions culturals, esportives, etc. podem crear un nou entorn afavoridor d'aprenentatge per a totes les persones que ho desitgin i, també, un clima de solidaritat i convivència.

Els grups interactius són una forma d’organització de l’aula que millora resultats en quant a l’aprenentatge i la convivència. En els grups interactius s'aconsegueix desenvolupar en una mateixa dinàmica  l’acceleració de l’aprenentatge per tot l’alumnat.

A l'aula es realitzen agrupacions heterogènies pel que fa a nivell d'aprenentatge, gènere, cultura, etc. En cada grup es realitza una activitat concreta curta de temps mentre una persona adulta (voluntària, familiar, un altre professorat o professional d'un altre àmbit) tutoritza el grup assegurant que treballen l'activitat i que es desenvolupi l’aprenentatge entre iguals. Tant el professorat com el voluntariat  mantenen unes altes expectatives envers l’alumnat.

En els grups heterogenis, sempre hi ha estudiants que acaben abans l'activitat, de manera que la persona que tutoritza el grup s'encarrega que ajudin als seus companys i companyes. Es genera un diàleg i unes interaccions que acceleren l'aprenentatge de tot l'alumnat i no només dels que vam més endarrerits. Tots els nens i nenes del grup treballen sobre la mateixa tasca.

Habitualment, quan passa un temps prèviament determinat pel professor o la professora (15 o 20 minuts depenent del temps previst per a cada activitat ) cada grup canvia d'activitat. Al final de la sessió, han pogut realitzar 4 o 5 activitats diferents sobre un tema en concret que s'estigui treballant.

La participació del voluntariat a l'aula facilita l'aprenentatge i augmenta la motivació de la mainada  per l'aprenentatge, creant un bon clima de treball. Tota la mainada aprenen, fins i tot aquells que tenen facilitat, perquè ajudar a l'altre implica un exercici de metacognició que contribueix a consolidar els coneixement, fins al punt de ser capaç d'explicar a altres persones.

http://www.escolamassanet.com/

http://www.escolamassanet.com/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada