divendres, 20 de maig de 2016

La mediació a l'escola - ESC Sant Iscle de Vidreres


Nom del centre: Escola Sant Iscle de Vidreres
Nivell: Educació Primària (Cicle superior)

Part teòrica

Què és la mediació?
 • La mediació és un procés pel qual, dues parts sol·liciten la intervenció d’una tercera part neutral que col·labora en la resolució d’un conflicte.
 • Els mediadors ajuden a resoldre el conflicte mitjançant el diàleg.
Perquè és necessària?
 • Consideració del paper de mediador com una eina pedagògica.
 • El conflictes es resolen amb paraules. Es poden gestionar de forma pacífica, dialogant, treballant en empatia i aprenent a escoltar.
 • Aprofitar el conflicte com a instrument de creixement personal i grupal.
Objectius:
 • Prendre decisions i a actuar.
 • Estimular el pensament.
 • Potenciar l’empatia.
 • Aprendre a afrontar la realitat i reforçar en l’adversitat.
 • Formar a l’alumnat i ajudar-lo en aquest treball.
Part pràctica per cursos

Curs 2014-15

Formació
 • El curs passat es va plantejar als alumnes de 5è la proposta de fer de mediadors el següent curs.
 • Van acceptar aquesta responsabilitat, i van manifestar-se disposats a dedicar-hi una part del seu temps d’esbarjo  (1 o 2 patis al trimestre).
 • A partir del 2n trimestre del curs 2014-15, a l’hora de tutoria, es van portar a terme algunes  sessions enfocades a la formació dels mediadors.
Els mediadors són alumnes de 6è, i fan de mediadors a l'hora del patí per tots els alumnes d'educació primària.
 
Activitats realitzades

 • Observació dels conflictes que s’originen en el pati. 
 • Detecció i classificació dels tipus de conflictes que solen sorgir.
 • Anàlisis dels conflictes (el per què). Escenificació de conflictes, jocs de rol...
 • Recerca de possibles solucions als conflictes.
 • Establiment de normes i pautes d’actuació del mediadors. 
 • Els alumnes van arribar a algunes  conclusions.
Conclusions a les quals vam arribar
 • Els conflictes no són fàcils però existeixen i s’han d’afrontar.
 • Cadascú viu i explica les diferents situacions de conflicte a la seva manera.
 • Amb la mediació no deixarà d’haver conflictes a l’escola però creiem que a la llarga n’hi haurà menys i els sabrem gestionar de forma més positiva.
 • La tasca de mediació no és fàcil.Amb la mediació en sortiran beneficiat també els alumnes mediadors, que aprendran a resoldre conflictes.

Curs 2015-16

Organització:
 • Es dediquen unes sessions recordatòries i de posta en marxa amb els alumnes mediadors. 
 • Es preveu iniciar la mediació el dia 2 de novembre. 
 • Prèviament els alumnes passaran per les diferents aules per tal d’explicar als companys de l’escola quin serà el seu paper i com podran ajudar i col·laborar en la resolució de conflictes en el centre escolar.
 • Els mediadors de l’escola seran dos alumnes, un de 6è A i un de 6è B.
 • La tasca de mediació es portarà a terme cada dia a l’hora del pati.
 • Els mediadors es passejaran amb un distintiu perquè se’ls pugui localitzar fàcilment.
 • Intervindran en el moment que detectin un conflicte o quan se’ls requereixi.
 • Actuaran, sempre per parelles i d’acord a les normes establertes.
 • Disposaran d’un espai a l’escola per a poder dialogar de forma tranquil·la.
 • Al finalitzar el pati, faran una petita valoració per escrit sobre la seva tasca i la lliuraran al mestre responsable.
 • Es faran unes sessions de seguiment amb aquests alumnes al llarg del projecte.
 El paper del mestre al pati:
 • “M’ho miro de lluny”.
 • En cas que algun alumne es dirigeixi al mestre per a solucionar un conflicte, derivar-lo cap als mediadors.
 • Potenciar la confiança en la tasca dels alumnes mediadors.
 • El mestre només actuarà en cas d’extrema necessitat o quan els mediadors ho sol·licitin.

Actuació del mediador:


Presentació
 • Qui som?
 • Els mediadors es presenten.
 • M’interesso per aquestes persones que tenen un conflicte.
 • Es dirigeixen als alumnes en conflicte pel seu nom i si no saben els hi pregunten.
 • Vull ajudar-les.Expliquen breument per què són allà.
T’escolto

 • Què ha passat?
 • Els implicats en el conflicte han de poder desfogar-se i sentir-se escoltats.
 • Han de tenir l’oportunitat d’explicar la seva pròpia versió del conflicte i expressar els seus sentiments.
 • Cada persona explica el que ha passat a la seva manera.

Escolta atenta i activa
 • Escoltar sense interrupcions les preocupacions i els sentiments de cada un.
 • Mostrar interès: clarificar, resumir...
 • Parafrasejar, repetir amb les seves paraules el que expliquen les dues parts del conflicte.
 • Animar a les parts a que expliquin més, evitant la sensació d’interrogatori.
 • Respectar els silencis.
 • No jutjar.
Com ha començat?
 • Els mediadors han de poder entendre la situació.
 • Les persones necessiten privacitat per tractar els seus conflictes. Si cal, utilitzar l’espai destinat “parlem”.
 • Parlar primer amb les dues persones per separat, si cal, sobretot si estan molt alterades.
 • Un cop més tranquils, les dues parts passen a dialogar.  Expliquen com s’han sentit..., i escolten l’altra part (es poden sentir incòmodes quan es troben).
Ambient positiu
 • Crear un clima de confiança
 • Parlar a poc a poc.
 • Repetir les frases de les dues parts.
 • No desqualificar.
 • No definir què és veritat ni què és mentida.
 • No posicionar-se.
 • Tranquil·litat.
 • No jutjar.
Aclariments
 • Fer preguntes per tal d’aclarir les explicacions dels alumnes implicats en el conflicte.
 • Si cal, parlar amb altres companys que hagin vist els fets o hi hagin participat directa o indirectament.
Proposta de solucions
 • Com podem sortir-ne del conflicte?
 • Cercar possibles vies de solució.
 • Explorar el que cada part està disposada a fer o demana de l’altra part.
 • Les dues parts han de sortir-ne satisfetes.
 • Els mediadors no poden imposar sancions ni obligar a complir acords.
Acords
 • Què fa cada una de les parts?
 • Cada una de les parts dirà el que farà cadascuna, no el que farà l’altra.
 • Com, quan i on ho fa?
Felicitació
 • Felicitar als alumnes implicats en el conflicte per haver arribat i/o acceptat un acord.
 • Els alumnes implicats es donen la mà simbolitzant l’acord.
Confidencialitat
 • No explicar allò succeït fora de la mediació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada