divendres, 6 de maig de 2016

Programa de Formació i Inserció PFI - FIAP - INS Serrallargahttps://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/dinamitzacio/parlem-educacioalaradio/parlem-d-educacio-a-la-radio-15-16/radio-15-16-ins-serrallarga-1
Nom del centre: Institut Serrallarga.
Nivell: Programa de Formació i Inserció.

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa. Un altre requisit indispensable és que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol. A més, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu, ni participin en altres accions de formació i que estiguin inscrits a la Garantia Juvenil.

La finalitat d'aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic. A l'Institut Serrallarga es realitzen els perfils d’Auxiliar de Pintura i Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.

Els programes de formació i inserció s'estructuren en:
  • Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball. 
  • Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  • Accions de seguiment i orientació de l'alumne.
  • Formació en Centres de Treball (Pràctiques a les empreses).

La superació d'aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
Podeu escoltar a ràdio Blanes, en el programa de ràdio "Parlem d'educació a la ràdio" l'experiència de dos joves que s'han format amb aquest programa. També, podeu escoltar a un dels empresaris on l'alumnat realitza les pràctiques en el seu negoci. A més, de l'opinió de tres professors del PFI - FIAP que pretenen encoratjar a tots els joves que estiguin interessats en aquest programa de formació i inserció.Més informació:
fiapserrallarga@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada