dimecres, 1 de juny de 2016

Programa “Llegim i escrivim en parella" - ESC Àngels Alemany i Boris


Nom del centre: Escola Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar
Nivell educatiu: Educació Primària
Curs: 2015-2016

https://drive.google.com/file/d/0B5SGZAZ5ZSrqQ0E3cVVmQW85WlE/view?ts=574ebd84
A l’escola Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar ja fa uns cursos escolars que realitzem el programa “Llegim i escrivim en parella”. Es tracta d’un programa de tutoria entre iguals, amb implicació familiar i per a la millora de la competència lectora.

Aquest programa es realitza al llarg del segon trimestre. Consta d’un total de 20 sessions a l’escola i 10 a casa (totes elles de ½ hora de durada). A l’escola es creen les parelles amb companys (un assumeix el rol de tutor i l’altre de tutorat) i a casa amb un tutor familiar (mare, pare, germà, avi...).

Un dels principals objectius del programa “Llegim i escrivim en parella” és la millora de la competència lectora, una competència bàsica i transversal, necessària en l’aprenentatge de totes les àrees curriculars (Llei d’Educació de Catalunya 12/2009).
Altres objectius d’aquest programa són:
•    Posar a l’abast del professorat metodologies inclusives.
•    Desenvolupar noves didàctiques per a l’ensenyament del català.
•    Millorar la competència lectora, i especialment la comprensió lectora, de l’alumnat.
•    Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat.
•    Potenciar la implicació de les famílies en les tasques escolars.

La distribució que hem fet a l’escola és la següent:
•    1r de primària: llegim en parella (les parelles es formen dins el mateix grup-classe, uns són tutors i els altres tutorats).
•    3r i 5è de primària: llegim i escrivim en parella (els alumnes de 5è són els tutors dels alumnes de 3r).
•    6è de primària: reading in pairs.

El  “Llegim en parella”
pot complementar-se amb activitats d’escriptura en parella i fomentar així, no tan sols la competència oral (mitjançant la interacció entre iguals) i la competència lectora (especialment la comprensió lectora), sinó també l’aprenentatge guiat de l’escriptura.

Un dels problemes més habituals que ens trobem a les aules de primària és que els alumnes no fan ús de les estratègies de planificació ni de revisió de l’escriptura. Habitualment no planifiquen ni revisen els seus escrits, o ho fan poc, i tenen dificultats per a generar idees, organitzar-les, etc.

"L’escrivim en parella" pot ser una bona manera d’aprendre a fer ús d’aquestes estratègies d’escriptura a partir de l’ajuda mútua entre els dos companys (aprenentatge cooperatiu).

La distribució de funcions entre els dos rols (tutor i tutorat) pot ajudar a fer més fàcil aquests  procés, ja que ofereix oportunitats per a la discussió i ajuda mútua en la planificació, edició i revisió del text, i en redueix així la dificultat en resoldre’s de forma conjunta.

També és important destacar que el company actua com a coautor, però alhora com a futur lector del text, donant un sentit més real d’audiència i permetent oferir una retroalimentació immediata.

A sisè
es realitza el "reading in pairs", que té exactament el mateix funcionament que el llegim en parella però es  realitza en llengua anglesa.

Totes les sessions es fan amb uns fulls d’activitat elaborats prèviament pel professorat, que guien la sessió amb les seves diferents parts.

Aquest programa ha estat dissenyat pel grup de recerca sobre l’aprenentatge entre iguals de  UAB.


 

Més informació: 
Vídeo del programa Llegim i escrivim en Parella

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada