divendres, 4 de novembre de 2016

Consell d'alumnes - ESC Sant Iscle (Vidreres)

El Consell d’Alumnes de l'Escola Sant Iscle de Vidreres és l'òrgan encarregat d’intercomunicar les diferents assemblees (tutories) d'aula que se celebren setmanalment. Està format pels delegats o delegades de cada classe de primària, pels delegats de P5 d’Educació Infantil i els membres de l’Equip Directiu.

El Consell d’Alumnes es reuneix un cop al trimestre com a mínim. A principi de curs es convoca la 1a assemblea i queda constituït. A partir d’aquí queden establerts el dia i l'hora de les següents reunions de novembre a maig.

Les delegades o delegats es trien democràticament a cada classe i es canvien amb la periodicitat que cada tutoria estima oportuna.

A les assemblees d'aula es treballen els temes que afecten l'organització de la classe, de nivell o de cicle com la resolució de conflictes, propostes per al grup, anècdotes, actualitat, dinàmiques de grup, així com els temes tractats o proposats per a les assemblees de l'escola. Aquestes assemblees d'aula són la veu de l'escola en les assemblees del centre.

Després de cada Consell d’Alumnes, es fa una acta amb la informació del contingut que es compateix amb tots els membres del consell i el professorat del centre. En aquesta acta s’adjunta també la convocatòria de la següent reunió amb l’ordre del dia per tal que es puguin començar a treballar els temes a les assemblees d’aula.

A les reunions del Consell d’Alumnes es  tracten diferents temes, però hi ha uns punts fixos en cadascuna de les reunions:
- Propostes de millora de cada tutoria.
- Explicació d’allò que es vol compartir.
- Felicitació a actuacions o a diferents membres de la comunitat educativa.
  
Tasques dels Delegats:
1. Ser la veu de l'alumnat:
- Portar les propostes de cada aula a les altres classes.
 - Ser el vehicle d'informació dels diferents àmbits de l'escola cap a cada aula.
2. Ser element actiu al centre:
- Decidir quines activitats cal realitzar per a millorar la vida del nostre centre.

Objectius del Consell d’Alumnes:
- Promoure a l’escola i a les classes un clima positiu que faciliti el treball i la consecució dels objectius.
- Potenciar la presa de decisions per consens.
- Afavorir la responsabilitat i el compromís en l'organització i funcionament del centre.
- Debatre temes d'importància per a l'alumnat.
- Aprendre a plantejar les necessitats d'una manera democràtica.
- Comprometre l'alumnat en la participació i organització del nostre centre.

Per a millorar la nostra escola és imprescindible la participació i el compromís de tots i totes per al bon funcionament, la consecució dels objectius i la realització de les tasques proposades.

El Consell permet escoltar l'opinió de l'alumnat, aprendre a decidir, a ser responsables, a organitzar i a crear un clima de convivència democràtic en la nostra escola
.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada