dimarts, 22 de novembre de 2016

Projectes Erasmus+ - IE de Lloret de Mar

A l’Institut Escola de Lloret de Mar es desenvolupen dos projectes Erasmus+ concedits a les
Conferències del SEPIE a València octubre 2016
convocatòries del 2014 i del 2015.

L’anàlisi de les possibilitats, la presentació dels projectes, l’execució dels mateixos, la selecció dels participants, la gestió econòmica de les subvencions, els resultats previstos i obtinguts, així com les accions de difusió i d’impacte i l’avaluació, comporten un esforç i dedicació molt important de part de molts professionals del centre i de bona part de la comunitat educativa. Malgrat això, creiem que aquestes oportunitats generen sinergies positives dins del centre i de la vila, i promouen l’excel·lència de l’alumnat.
Val a dir que des de l’Agència Nacional SEPIE i des de la Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent i la coordinació de Llengües Estrangeres es rep el suport necessari i oportú per endegar aquestes sol·licituds i executar-les adequadament.

Estada a Cheltenham octubre 2015
Projecte KA101
El projecte concedit el curs 2014 dins la línia de subvencions KA101, amb el títol Experimenting
Science, ha permès que 5 docents del centre fessin una estada de 15 dies a l’estranger, concretament a Anglaterra.
Els objectius del projecte són:
  • Millorar la competència lingüística del claustre i revertir-ho en l’alumnat.
  • Millorar les metodologies d’ensenyament que revertirà en la qualitat de l’aprenentatge de l’alumnat.
  • Optimitzar la cohesió social per l’assoliment de major satisfacció de l’alumnat les famílies i la comunitat educativa.
Estada a Cheltenham octubre 2015
Es posa èmfasi en l’interès pels estudis de l’alumnat, la cohesió social amb les famílies i la realització professional del professorat.

Estada a SouthHampton octubre 2015Aquest projecte de 2 anys finalitzarà el juny de 2017, malgrat que les mobilitats dels docents ja s’han produit en el curs 15-16 i ja han promogut canvis metodològics en el centre, com pugui ser que les matèries científiques a l’ESO i a Cicle Superior de primària realitzen part dels continguts en la primera llengua estrangera (anglès) o la Visual i Plàstica de Cicle Superior es realitza en la segona llengua estrangera (alemany). És a dir, es realitza metodologia CLIL.
També s’ha promogut un canvi organitzatiu al centre, afavorint-se les trobades de treball entre diferents matèries per coordinar les accions educatives en anglès. Aquest espai de trobada l’hem anomenat Equips Educatius.

Estada a Cracòvia març 2016
Estada a Cracòvia març 2016
Projecte KA219
El projecte concedit el curs 2015 dins la línia de subvencions KA219, amb el títol Plurilingüisme, mobilitat laboral i orientació professional, permetrà fer l’intercanvi d’alumnes entre les associacions del projecte: Stuttgart, Cracòvia i Lloret. Durant 2 períodes (d’una durada de 8 dies) a cada ciutat, alumnes de les 3 ciutats intercanviaran experiències, recursos i oferiran un producte final d’aquest treball col·laboratiu i internacional.
Aquest projecte de 2 anys ha començat aquest curs 16-17, i finalitzarà el juny de 2018.
Es preveuen 9 reunions, 3 a cada país. En 3 d’elles es mobilitzarà al professorat o professionals representants de cada país ja sigui per preparar el projecte, realitzar l’informe intermig i realitzar l’informe final. En les altres 6 mobilitats hi participaran alumnat de cada centre, on cada país actuarà com a seu dues vegades.

 En aquestes trobades (preparatory visit o main visit) a cada país s’elaborarà el calendari d’activitats i es treballarà per obtenir el resultat fixat i esperat en el projecte.
Amfitrions del polonesos a Lloret maig 2016

En aquest tipus d’associacions, hi ha d’haver un centre coordinador i la resta actuen com a socis. En el cas d’aquest projecte que engeguem, l’Institut Escola actuarà com a coordinador.

Els objectius del projecte d’intercanvi, lligats a la tipologia i context educatiu, històric o social de cada soci, són:
  • Treball col·laboratiu de l’alumnat en llengua anglesa, castellana i alemanya, és a dir, promoció del plurilingüisme.
  • Internacionalització del coneixement.
  • Integració del currículum d’història i d’educació física al projecte.
  • Estudi del mercat laboral i econòmic dels països.
  • Anàlisi de les ofertes educatives i orientacions laborals de cada soci, és a dir, trobar les correlacions entre món educatiu i món laboral.

Més informació sobre projectes Erasmus+:
Agència Nacional SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización Educativa)
Institut Escola Lloret de Mar

Amfitrions del polonesos a Lloret maig 2016
Estada a SouthHampton octubre 2015
Estada a Cracòvia març 2016 (Mines de sal)
Amfitrions del polonesos a Lloret maig 2016
Amfitrions del polonesos a Lloret maig 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada