dimecres, 5 de juliol de 2017

Robòtica a l'escola - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Aquest curs a l'Escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar hem seguit apostant pel treball de robòtica a les aules de tots els cicles. Creiem que és una experiència molt bona i motivadora pels nostres alumnes.

A l'etapa d'infantil hem treballat amb els Bee-Bots d'una forma global partint de dos vessants: una més tècnica (direccionalitat, orientació espacial, programació ...) i una més pedagògica on es reforcen els continguts treballats a l'aula (sumes, colors, projectes, lectura de síl·labes o paraules ...). El punt fort de la robòtica a infantil és la motivació que genera en els alumnes el fet de treballar amb una eina diferent.

A Cicle inicial hem treballat també amb els Bee-Bots, sobretot a l'hora de racons matemàtics, hem fet activitats de repàs de numeració i càlcul, com per exemple, sumar els números de dos daus i portar l'abella fins al resultat, també d'orientació espacial i treball de lateralitat. En aquest cicle els nens ja tenen el bagatge de haver utilitzat els Bee-Bots a infantil i ja són molt més autònoms i per tant les activitats són molt més fluides.

A Cicle mitjà hem treballat tant amb els Bee-Bots com amb els Pro-Bots. El treball amb els Bee-Bots ha estat molt motivador, ja que els alumnes mateixos han creat les seves plantilles i han treballat conceptes estudiats a l'aula com les multiplicacions, l'orientació espacial, però també han fet cerques del tresor, han creat mapes d'habitatges i han repassat conceptes d'anglès, jocs d'estratègia, etc.
Pel que fa al treball amb els Pro-Bots, ha estat molt més encarat a l'àrea de matemàtiques, ja que els alumnes han repassat les figures geomètriques, els angles i han intentat dibuixar tot tipus de formes.


A Cicle Superior hem treballat sobretot amb el programa Scratch. Hem realitzat projectes per grups, on cada grup ha fet les activitats que més els hi agradava com per exemple contes, videojocs, històries, ... . Fins i tot, uns alumnes de sisè van arribar a la final del concurs Scratch Challenge a nivell de Catalunya, realitzat a Barcelona. Per altra banda, algun curs també s'ha iniciat i ha fet un petit tastet amb el Lego Wedo.

dijous, 29 de juny de 2017

«Connectem micròfons!», matins a Ràdio Tossa - INS Tossa de Mar

A l'INS Tossa de Mar, amb la intenció de promoure i millorar l'escriptura, l'expressió oral i la lectura -com les tres àrees per millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat- hem proposat, al llarg dels tres últims cursos, diversos projectes per a cada àrea: clubs de lectura amb l'autor/a (gust per la lectura), una hora setmanal de lectura a l'aula (gust per la lectura, llegim per aprendre), taller d'escriptura al primer cicle de l'ESO (escriptura a l'aula, l'escriptura com a procés), creació de la revista digital i nou disseny de la web del centre (apliquem l'expressió escrita a contexts d'aprenentatge significatius) i gravació i emissió de programes de ràdio amb Ràdio Tossa (apliquem l'expressió oral a contexts d'aprenentatge significatius). Avui us presentarem l'experiència del projecte amb Ràdio Tossa (Connectem micròfons!).

El projecte, que s'ha programat des de les matèries de llengua catalana i llengua castellana, s'ha portat a terme amb l'alumnat de 3r d'ESO (de dues línies) durant el mes d'abril. Els objectius que s'han volgut potenciar amb aquest projecte han estat diversos:
 • principalment l'expressió oral (capacitat per parlar de situacions, experiències, anècdotes, opinions personals, ús de registres adequats segons el context en què es troben…, sobretot en llengua catalana però també hi ha hagut intervencions en llengua castellana), 
 • el treball cooperatiu i la cohesió del grup (reforçar el treball en equip i el respecte pels companys, l'autoorganització i la coordinació, la capacitat de presa de decisions, la responsabilitat i la implicació en projectes d'equip),
 • elaboració d'un guió de ràdio (treball de tipologia textual, mecanismes lingüístics i no lingüístics que cal tenir en compte a l'hora de preparar un guió de ràdio).
Dins la programació de llengua de 3r d'ESO proposem un treball intens dels textos periodístics, motiu pel qual en aquest curs fem de periodistes i escrivim directament a la revista digital del centre Al moment. Com a novetat, aquest any ho hem acompanyat prèviament de la visita a les instal·lacions del diari El Punt Avui per tal de comprovar de primera mà en què consisteix la tasca d'un periodista i quin és el procés d'edició d'un diari. D'aquesta manera completàvem una experiència real que ens acostava a l'aprenentatge del que és la premsa escrita.
Tot i així, ens va semblar que encara ens faltava viure o recrear una part essencial dels mitjans de comunicació, la implicació en els audiovisuals. Consultant la realitat quotidiana de Tossa de Mar vam comprovar que podíem tenir accés a dos mitjans que ens podien servir: la televisió i la ràdio, i va ser gràcies a la implicació i l'experiència d'alguns alumnes del centre en relació amb la ràdio que vam començar tots els tràmits i contactes per tal de traslladar, algun matí, l'aula a les instal·lacions de Ràdio Tossa.

Les sessions de treball es van repartir en tres fases:
 • Orientacions teòriques a l'aula sobre els mitjans audiovisuals, i concretament la ràdio. Característiques del mitjà, tècnics o àmbits professionals que engloba (des de la tasca dels periodistes redactors que cerquen la informació i escriuen els guions de les notícies fins als tècnics de so i informàtics que editen l'emissió passant pels periodistes que fan la locució del programa), elaboració d'un guió del programa... Aquestes explicacions teòriques van anar acompanyades d'una visita al centre, durant l'hora de tutoria d'una persona responsable de Ràdio Tossa, de manera que va poder aconsellar amb més claredat i precisió d'algunes qüestions sobre aquest mitjà.
 • La segona fase va consistir en la visita a les instal·lacions de Ràdio Tossa per tal de comprovar directament com és l'espai on s'emeten els programes que sentim diàriament: quines sales hi ha i de quina manera estan condicionades, el material tècnic que fan servir, la coordinació i sincronització que hi ha d'haver entre els membres que hi treballen, etc.
 • Finalment, en la tercera fase, i després de repartir-nos en grups d'unes deu persones, ens tocava posar-nos a dissenyar el guió del programa que cada grup pensava emetre. D'aquesta manera ens permetíem preparar cinc programes de trenta minuts de durada que gravarien a les instal·lacions de Ràdio Tossa en cinc sessions d'una hora i mitja cadascuna. Tot durant el mes d'abril, i és com ho vam fer. Gràcies a les indicacions teòriques i als consells extrets del web de la XTEC i del model de guió que hi mostren acompanyat del model que ens va passar la persona responsable de la ràdio, ens va ser possible escriure els cinc guions amb prou èxit.
L'experiència que n'hem obtingut ha estat molt bona, i val a dir que aquesta mateixa valoració és la que n'han fet alumnes i personal professional de Ràdio Tossa, amb qui ja hem establert les bases per continuar el projecte en els pròxims anys.Considerem que és important proposar activitats didàctiques que aportin experiències reals als alumnes. Quan parlem de contextualitzar els aprenentatges de l'aula o proposar un aprenentatge significatiu, entenem que vol dir proposar activitats didàctiques que els situïn a la realitat mateixa (o que els hi enfrontin), o directament fer servir aquesta realitat mateixa, la quotidianitat com a context d'aprenentatge. Cal que aquestes pràctiques els demostrin que els aprenentatges que els estem oferint als centres d'ensenyament i que estan adquirint són reals i els són útils en el seu dia a dia, en el seu creixement i en la seva formació com a persones. Atrevim-nos i arrisquem-nos a donar espai a la creativitat en el procés d'aprenentatge, que no consisteixi només a reproduir i repetir continguts que algú ens dona com a certs. La creativitat no és només una virtut o una qualitat pròpia de les activitats artístiques, sinó que consisteix en l'habilitat d'actuar davant d'una situació, l'enginy per fer servir els coneixements i els recursos que cadascú té per resoldre o enfrontar-se a una situació o un conflicte. Maneres diferents i personals d'actuar en la realitat.

Obrir les portes de les aules al món, a la realitat més propera que els envolta per tal d'actuar-hi, d'aplicar-hi els coneixements que treballem a les aules, per reflexionar-hi i analitzar aquesta realitat en directe. L'aula no pot ser un espai de tancament on emmagatzemem coneixements, pensaments... cal donar cabuda al món a l'alumnat.

Com hem dit a l'inici de l'article, per millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat, portem a terme més experiències com el Projecte de millora de l'expressió escrita (presentació).

dimarts, 27 de juny de 2017

Benvinguda als nous alumnes - INS Vidreres

L'Institut Vidreres, un any més, realitza l'acte de benvinguda als alumnes de 6è de Primària de les Escoles Sant Iscle i Salvador Espriu de Vidreres.

En aquest acte els alumnes de 6è, acompanyats dels reus respectius mestres i caps d'estudis del seu centre, visiten l'institut. Un comitè de benvinguda format per 6 alumnes de 1r d'ESO els fan una petita presentació explicant-los tot allò més rellevant del pas a l'institut; tot seguit s'obre un torn de preguntes, després els fan una visita guiada en petit grup per les instal·lacions i es finalitza l'acte amb una foto de grup conjunta.dimecres, 21 de juny de 2017

Recuperem la memòria històrica - IE Lloret de Mar

Un dels objectius de participar al programa Erasmus+ és que els alumnes de 4t d'ESO tinguin l'oportunitat de millorar el seu nivell d'anglès. Durant l'estada a Polònia, l'anglès serà la llengua vehicular que s'utilitzarà per a realitzar totes les activitats previstes i per relacionar-se amb la resta d'alumnes de Polònia i Alemanya que participen en el projecte. Una part de les activitats tenen com a punt de referència el campionat Lakonik cup al que assistiran durant el viatge i temes relacionats com són: la nutrició, els hàbits saludables relacionats amb l'esport o el paper dels entrenadors i els jugadors. La resta d'activitats formen part del projecte “Descobrint la Memòria Històrica”, que hem iniciat en col·laboració amb els Serveis Educatius del Memorial Democràtic, i que implica diverses matèries (socials, anglès, castellà, català i informàtica). Des de principi de curs a les classes de socials s'han dut a terme algunes activitats per explicar als alumnes el concepte de Memòria Històrica paralel·lament al desenvolupament del temari que explica la història d'Europa des de la Revolució Francesa fins el període de la Segona Guerra Mundial. Treballant en grups cooperatius, a finals del primer trimestre, els alumnes van poder fer una recerca per descobrir la memòria històrica de les seves famílies i durant el segon trimestre, seguiran treballant des del punt de vista històric i de la literatura, com ha estat la recuperació de la història més recent al nostre país.


Els objectius del projecte són que els estudiants ressegueixin la història dels prop de 8000 republicans espanyols que van marxar a l'exili després de la Guerra Civil i foren deportats a camps de concentració nazis, on 4400 van morir. I que facin una comparativa de com s’ha tractat aquest tema i la recuperació de la memòria d'aquella època a Alemanya, Polònia i Catalunya, tres territoris marcats pel drama que va suposar el feixisme i l'Holocaust a Europa. Els alumnes que participen a l'intercanvi, seran els encarregats dels diferents grups amb els que treballen el tema durant el curs, de recollir informació sobre el terreny en format audiovisual: visitaran alguns dels escenaris de l'Holocaust, com el camp de concentració d'Auswitch,  realitzaran entrevistes a alumnes i professors de Cracòvia i Stuttgart per conèixer com es tracta aquest tema en els seus països en diferents àmbits: escola, família, institucions, mitjans de comunicació.... Les filmacions realitzades durant el viatge serviran a la tornada per realitzar un vídeo/documental que recollirà les entrevistes, les visites als escenaris històrics, les reflexions sobre les diferències i semblances en el tractament del passat en aquests tres països, a més del que han après sobre la memòria històrica durant el curs.


En resum, les activitats educatives són interdisciplinars i es prepararan des de les diferents matèries (Socials, Castellà i Anglès) i, el projecte de la Memòria Històrica que estem fent amb els alumnes de 4t d'ESO, l’estem treballant conjuntament i el presentarem al Banc Audiovisual de Testimonis.
La investigació de la Memòria Històrica es fa a tres països que van patir dictadures feixistes: Alemanya, Polònia i Espanya. El producte final d'aquest treball ha estat l'elaboració d’un vídeo que recull tot el que han après sobre el tema.

Per recollir de primera mà la informació, l'alumnat de l'Institut Escola va entrevistar als avis o parents que van patir l'exili, la postguerra o la guerra, segons el país on estaven vivint en aquells moments.
El passat dimecres 31 de maig a les 17,30h, es van estrenar a la Biblioteca els 4 millors vídeos, seleccionats per les professores que han participat en el projecte i pels alumnes. També es va difondre  el curt elaborat pels alumnes del Projecte Edèn sobre l'experiència de l'exili ahir i avui.

dimarts, 20 de juny de 2017

Projecte Catalunya - ESC Ignasi Melé i Farré (Tossa de Mar)

Durant el mes de maig, els alumnes de 5è de l'escola Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar van realitzar el projecte de Catalunya en el que en grups de sis, van haver d'elaborar una web per a presentar informació de diversos aspectes de Catalunya.

Projecte Catalunya:  

Web d'un dels grups: 

https://sites.google.com/view/projecte-catalunya-alumnes5e

Per això van fer  una recerca i investigació estructurada en tres blocs: La Catalunya del passat, la Catalunya del present i el futur a Catalunya.

Abans de començar van elaborar un pla d'equip, on cada un d'ells va adquirir un càrrec i unes responsabilitats. Tanmateix van redactar unes normes bàsiques de grup que tots van haver de signar i van donar nom al seu grup.

En el primer bloc, els alumnes van haver de buscar llegendes, relats històrics, receptes i cançons de Catalunya. Alguns d'ells van optar per enregistrar en vídeo o àudio a familiars seus explicant una recepta o cantant una cançó.

En el següent bloc, “La Catalunya del present”, els alumnes van cercar informació sobre el relleu de Catalunya, el seu clima, la repartició territorial, funcionament de la política i el Parlament. En l'apartat del clima van aprendre a elaborar un climograma amb la informació  recollida sobre les precipitacions i temperatures mensual  d'una població de Catalunya escollida per ells.


Pel que fa a la política i el Parlament, els alumnes van realitzar una sortida al Parlament de Catalunya on van participar en el taller “Sóc diputat”. Una activitat de rols en que cada un dels alumnes era un diputat formant part del seu equip que simulava un partit polític o grup parlamentari  i en la que a través de les propostes treballades a classe i presentades per cada un dels grups, van haver de pactar i formar un govern com es fa en la realitat.


Va ser una experiència molt enriquidora per els alumnes on es va treballar en tota l'essència el treball cooperatiu i que a més els va fer  gaudir molt de la visita a les sales del Parlament, estances que havien vist en imatges i que van poder veure en primera persona.

Finalment en el bloc final, “El futur de Catalunya”, van treballar els sectors productius i l'evolució d'aquests al llarg dels anys, per a poder fer una visió de futur de quins oficis seran possiblement els més realitzats en el seu entorn en comparativa amb els que es duen a terme en l'actualitat.

Per aquesta tasca, els alumnes van extreure les dades de les enquestes realitzades a l'Institut i al mercat setmanal de Tossa durant un matí.

Els resultats d'aquest projecte van ser molt satisfactoris, van aconseguir un bon treball de les capacitats d'autonomia i del  treball en equip del alumnes, per a la millora i adquisició dels seus aprenentatges.

Mostra de coreografies - INS Coll i Rodés (Lloret de Mar)

Al currículum d'educació física, i dins les  competències bàsiques de l'àrea, es treballa  l'expressió i el llenguatge corporal, i la dansa. Com a objectiu principal de l'activitat que us presentarem des de l'Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar, s'utilitza el nostre cos com a eina de comunicació, expressió i creació.Les coreografies són un tema del tercer trimestre dins del contingut d'expressió corporal. A primer d'ESO es treballen les coreografies lliures amb música lliure, a segon, les danses tradicionals, a 3r d'ESO els musicals i a 4t d'ESO la coreografia amb cordes. Aquesta activitat engloba els diferents cursos de l'ESO i per tant el resultat i la mostra d'aquesta activitat es fa a nivell de centre.

Les dimensions que es treballen són:
 • Participar en balls i danses com a mitjà de relació social i integració comunitària.
 • Incrementar la capacitat de comunicació interpersonal a la vida quotidiana mitjançant el coneixement i utilització del llenguatge corporal.
Tots aquests continguts es porten a la pràctica a l'aula de la següent manera:
 • Presentació del tema per part de les professores d'educació física.
 • Pràctica de diferents coreografies guiades.
 • Tria de grups.
 • Tria de músiques.
 • Muntatge de la coreografia.
 • Pràctica de la pròpia coreografia.
 • Examen per grups, amb la mostra de la coreografia a tots els alumnes de l'institut.
Podeu veure una mostra dels treballs fets a l’aula pels alumnes del nostre centre en el següent enllaç:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTMm9ZK92_D1ntzHqBQbN0ODqFUPlAN1G


Marta Boix, Anna Boixader, Marta Bergés

Graffiti Street Art, un projecte d'art urbà - INS Serrallarga (Blanes)


Els alumnes de 3r d'ESO de l'INS Serrallarga de Blanes han realitzat un crèdit de síntesi amb el títol "Graffiti Street Art, un projecte d'art urbà".

El tema del treball està relacionat amb el graffiti i l'art urbà, un projecte interdisciplinar que sorgeix de la necessitat de combatre les guixades i graffiti que, amb freqüència, es solen trobar a certes zones de Blanes i a parets públiques i privades de la població. Aquest és el resultat d'un projecte en col·laboració amb l'Ajuntament. A la seva base hi ha la necessitat de conscienciar els joves de la població en la cura de l'entorn i el mobiliari urbà.


Les guixades que no respecten les àrees que es destinen a aquest tipus de manifestacions artístiques i que no responen a un criteri estètic desitjable, embruten la imatge dels nostres carrers i els converteixen en espais menys amables. Per tant, un dels eixos principals és el d'educar els joves en la sensibilitat i el respecte per l'entorn urbà.

La proposta ha sigut, en primer lloc, realitzar la pintura d'un mural treballat des de la matèria d'Educació Visual i plàstica, a una de les zones de Blanes més afectades per la pràctica de les guixades indiscriminades, sense criteri estètic i sense permís.


La realització d'aquesta pintura mural s'ha combinat amb el treball a l'aula dels continguts i conceptes estudiats al llarg del curs a totes les matèries. És per això que hem vinculat la pintura del mural amb propostes didàctiques i projectes d'aprenentatges que aprofiten el fil conductor de l'art urbà i el graffiti per a repassar, consolidar i aprofundir en els aprenentatges realitzats al llarg del curs.

Per altra banda, cal destacar que aquest Treball de Síntesi de 3r està inclòs dins el programa dels Serveis Comunitaris, que té com a finalitat garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Els principals objectius dels Serveis Comunitaris són: desenvolupar la competència social i ciutadana, fomentar el compromís social, generar esperit crític, estimular en la participació activa de l'alumnat en la comunitat i donar una resposta educativa a les necessitats emergents de la societat amb la finalitat d'intentar construir una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.


El treball de síntesi va començar el 7 de juny i va finalitzar el dia 15 juny amb les exposicions orals en què els alumnes van haver de presentar en grup la seva memòria del projecte i defensar-la mitjançant una exposició oral de 20 minuts com a màxim.

Web del projecte
Àlbum de fotos de l'activitat

dimecres, 14 de juny de 2017

Programa PAS A PAS al món laboral. Preparació per a la vida adulta - CEE Ventijol (Blanes)

L'escola Ventijol de Blanes ens vàrem plantejar com podíem ajudar als nostres alumnes des de el punt de vista personal i de formació laboral. El Servei d’ESO adaptada de l'escola Ventijol, te com a principal objectiu la incorporació laboral dels nostres alumnes. Per això hi ha un plantejament de treball encaminat a afavorir el major grau d'autonomia davant les habilitats laborals: esforç, seguir instruccions, interioritzar rutines, tenir cura del seu aspecte personal, demanar ajuda quan calgui, acceptació de l'autoritat (començar i acabar la feina), etc.

Dins del centre es treballen aspectes curriculars en funció de cada alumne així com altres tasques relacionades amb el mon laboral com: realitzar Instàncies a l'Ajuntament, activitats a correus, tràmits al banc, Taller de cuina (neteja, preparació, conservació..) i tallers prelaborals de manteniment i pintura, de transformació de palets...

Davant d'aquest plantejament vàrem creure necessari donar un enfoc pràctic per motivar els alumnes de 16 a 18 anys i crear un programa singular de preparació a la vida adulta on hi poguéssim incloure pràctiques reals (empreses ordinàries) en el mon laboral.

S'ha inicial aquest curs amb l'estreta col·laboració de l'Institut Serrallarga on alguns dels nostres alumnes hi ha fet pràctiques.

Les tasques realitzades han sigut:

 • Al bar, fent feines relacionades amb la manipulació d'aliments: neteja, preparar entrepans, atendre als clients...
 • Amb els conserges fent fotocòpies, repartint informació, arxivant...
 • A la piscina del centre on han participat de la neteja.

Ha estat només l'inici d'un treball ple d'il·lusió i de futur per als nostres alumnes.

Activitat de pàdel - CEE Ventijol (Blanes)

L'escola Ventijol de Blanes dona molta importància a l’E.F. perquè és un mitjà important per socialitzar als nois i noies en el seu entorn.

Al llarg del temps s'han fomentat activitats esportives com: caminades pel bosc tot i aprofitant el nostre entorn privilegiat, sortides en bicicleta, aprofitant que alguns dels nostres exalumnes pertanyien a clubs ciclistes de Blanes...

Gràcies activitats del Pla d'Entorn de l'Ajuntament, vam contactar amb  el  club de tennis i pàdel de Blanes. L'activitat va començar el curs passat i la valoració va ser molt positiva perquè podíem anar al club amb bicicleta i després iniciar-nos en l'esport del Pàdel.

Un cop al mes anem amb bicicleta fins a les instal·lacions del club tennis i pàdel Blanes, realitzem la classe i tornem amb bicicleta cap a l'escola. Com que no tots els alumnes saben i/o poden anar amb bicicleta, ho fan amb l'autobús urbà, aspecte que afavoreix també la socialització, autonomia, etc.

Objectius de treball. Habilitats motrius i les qualitats físiques: 

 • Utilitzar la bicicleta per desplaçar-se
 • Iniciar-se  en l'activitat de pàdel

Coordinació:

 • Realitzar activitats on les diferents extremitats del cos realitzin moviments diferents.
 • Realitzar activitats on dins un espai de temps sempre es realitzi el mateix moviment.
 • Realitzar activitats on es repeteixi una mateixa estructura de moviments. I augmentar la dificultat amb la velocitat d'execució i la seqüència de moviments a fer.

Actitud:

 • Esforçar-se davant d'una activitat nova, les dificultats...
 • Ajudar i Demanar ajut quan calgui.
 • Mostra respecte pels altres, l'espai, el material.
 • Recollir el material utilitzat.
 • Prendre iniciativa.
 • Gaudir amb l'activitat esportiva
 • Mostra motivació davant els nou reptes, les jornades esportives etc.

Relació amb l'entorn:

 • Complir les normes socials de convivència.
 • Complir les normes bàsiques d'educació vial.

dimarts, 13 de juny de 2017

Olimpíades napoleòniques - ESC Napoleó Soliva (Blanes)

Aquest curs, l'escola Napoleó Soliva de Blanes  ha organitzat unes Olimpíades escolars on han participat tots els alumnes i mestres de l'escola.

Vam començar  el dia 11 de maig amb la gran inauguració i una marxa popular pel voltant dels camps de l'escola. Tots els nens i nenes vestits de blanc vam caminar i ens vam anar passant la torxa olímpica fins arribar de nou a l'escola on vam encendre el peveter olímpic.

Vam presentar el nom dels equips olímpics dels quals formaríem part l'endemà. Cada equip tenia el nom de la  mascota olímpica representativa dels diferents jocs olímpics de a història.

Per la tarda vam comptar amb la col·laboració de diferents persones que ens van explicar diversos esports.

En Xavi Marina, corredor d'ultrafons, va explicar als alumnes més grans la seva experiència participant en diferents curses en el desert, a la neu, a la muntanya...

Els de cicle mitja van poder jugar a rugbi, considerat esport olímpic en aquestes últimes olimpíades celebrades a Rio de Janeiro

Finalment vam comptar amb la participació d'un veterà jugador de ping pong. Els alumnes de cicle superior van poder fer unes partides d'aquest esport.

L'endemà al matí vam fer les olimpíades, tots els alumnes vam poder fer un tastet de diferents esports, cursa de relleus, d'obstacles, natació, punteria, futbol, bàsquet, salts de llargada...

Els infants van gaudir de les activitats i a la tarda vam fer la clausura i l'entrega de premis dels jocs olímpics. Or, Plata  i Bronze.

Una vegada més l'escola, s'ha unit davant d'unes jornades que ens han permès gaudir d'una activitat conjunta on petits i grans han participat amb ganes i il·lusió.

Matemàtiques manipulatives - ESC Carles Faust (Blanes)


Durant aquest curs 2016-2017, tot el claustre de mestres de l'Escola Carles Faust de Blanes hem participat en un assessorament  en centre sobre matemàtiques manipulatives. La nostra formadora ha estat la Sílvia Margelí Voelp.

Hem treballat aspectes útils per a tota l'etapa Infantil i Primària (de 3 a 12 anys).

Hem treballat diversitat de material manipulatiu (àbac, tàngran, geoplans, multilinks, pattern blocks, etc) i hem introduïts aquests materials a les sessions de l'àrea de Matemàtiques.

La valoració que en fem és molt positiva. L'alumnat s'ha mostrat molt motivat en totes les sessions i hem constatat que és una eina magnífica per a treballar molts aspectes matemàtics.

A continuació podeu veure dues experiències educatives (una per a CI i l'altra per a CM) de les moltes que vam fer durant l'assessorament de matemàtiques manipulatives.

Els alumnes de cicle mitjà (3r i 4t) comencen amb el reconeixement de les diferents figures geomètriques del GEOMOSAIC i acaben construint mosaics a partir d'un model.


Amb els geoplans, els alumnes de cicle inicial (1r i 2n) construeixen, mitjançant gomes elàstiques, preferentment de colors, diferents formes geomètriques. També coneixen els quadrilàters i els angles.


dilluns, 12 de juny de 2017

L'armari dels somnis - ESC Àngels Alemany i Boris (Lloret de Mar)

Aquest curs escolar 2016/17 l'AMPA de l'Escola Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar va comprar aquest magnífic armari pels alumnes d'infantil (P3, P4 i P5).

La proposta de comprar aquest material va sorgir  de la reflexió de les mestres d'educació infantil envers les necessitats i els interessos dels alumnes. Van arribar a la conclusió que:
- Els nostres infants viuen immersos en temps ràpids i en espais reduïts, envoltats d'abundància de materials i d'estímuls que ni satisfan, ni supleixen la seva necessitat vital d'exploració, de creació i d'investigació personal.
- S'ha de canviar la mirada cap a les noves habilitats, competències i capacitats personals cada dia més necessàries: creativitat, habilitat per pensar de noves maneres, capacitat de canvi, d'iniciativa i d'emprenedoria, etc. 
- Cal explotar les possibilitats d'experimentació i aprenentatge, en mans dels infants: un repte interessant social i pedagògicament.

Característiques de l'armari
Un armari de fusta, ple d'elements a dins per construir i imaginar sense límits!
Mides : Armari: 185 x 134 x 76 cm
Edat recomanada : 3-6 / 6-12
Unitats : Poliedres: 8 d'1, 8 de 2, 10 de 4, 4 de 8 / Taulons: 8 de 2, 8 de 3, 8 de 6, 8 de 8 / Rodes: 6 / Caixes: 3 altes / Carretó: 1
Ple de propostes obertes segons els interessos del grup, per fer construccions col·lectives, per practicar el trasllat de material de forma col·laborativa, per crear, per compartir…Objectius educatius dels docents
L'objectiu fonamental de treball és consolidar la pràctica de l'observació i l'escolta cap a l'acompanyament respectuós i conscient als nens i nenes durant la seva primera infància (0-6 anys).
 • Recolzar  la reflexió a partir de la pròpia experiència i dels aprenentatges significatius.
 • Facilitar la pròpia pràctica a nivell individual i de grup, com a eina de treball per acompanyar  l'assimilació de  nous conceptes, recursos i orientacions.
 • Aprendre, acompanyar i entrenar la capacitat d'escolta, d'observació, d'acceptació i d'empatia amb els infants.
 • Fiançar la pràctica de la detecció de necessitades afectives del nen/a i la capacitat de donar una resposta assertiva.
 • Afavorir i acompanyar la capacitat d'observació de l'adult en tres direccions: cap a si mateix, cap al nen/a i cap a l'entorn més proper.
 • Comprendre les etapes de vinculació en el desenvolupament cronològic global dels nens/es.
 • Desenvolupar pràctiques concretes d'autoobservació, vinculació, autoregulació, equilibri estrès-relaxació, escolta activa, i d'altres.
Respecte als nens i nenes:
 • Aconseguir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspongui al seu moment maduratiu i afavorir la formació d'una autoimatge positiva.
 • Observar i explorar les pròpies necessitades i potencialitats.
 • Progressar en el coneixement i domini del propi  cos i dels hàbits bàsics de salut emocional.
 • Avançar en la pràctica de la consciència corporal i madurativa a nivell perceptiu i expressiu.
 • Respectar els propis temps i espais d'aprenentatge, de iniciativa i de acció.
 • Ajudar a nens i nenes a jugar d'una forma constructiva i respectuosa.
 • Crear un espai d'expressió on se senten escoltats i reconeguts.
 • Afavorir la comunicació i la creativitat.
 • Afavorir l'acceptació dels límits.
 • Afavorir l'expressió del seu món emocional.
El treball a l'escola
Tots els alumnes d'infantil han gaudit d'aquest armari un cop per setmana, treballant amb ½ grups.
Tot seguit un recull d'imatges perquè en veieu les seves creacions: