dimecres, 8 de febrer de 2017

Els escriptors de l'ESC Sa Forcanera (Blanes)

A l’escola Sa Forcanera de Blanes hem iniciat un pla d’expressió escrita amb l’objectiu de millorar l’habilitat lingüística dels nostres alumnes, posant especial èmfasi en el procés d’elaboració dels textos escrits.
Hem apostat per treballar les llengües d‘una manera més significativa i competencial, establint uns criteris que ens permetin enfortir una línia en comú d’actuació al llarg de tota l’etapa de primària.Per elaborar aquest pla d’expressió escrita hem seqüenciat els continguts per nivells i les tipologies textuals, organitzant i distribuint així els diferents textos que cal treballar a cada curs. També hem consensuat els connectors, els criteris de presentació, els signes i criteris de correcció, així com les planificacions per cursos dels diferents gèneres textuals.

La competència comunicativa lingüística, juntament amb les seves dimensions (dimensió de comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita, literària i plurilingüe) és l’eix central del nostre pla, però també se’n desenvolupen d’altres, com la competència d’aprendre a aprendre o la d’autonomia i iniciativa personal.


A partir de l’expressió escrita també treballem el coneixement i ús de la llengua, com l’ortografia, el lèxic o la gramàtica, afavorint així un treball més globalitzat, significatiu i funcional.

Sempre comencem donant prioritat a tot un treball oral en grup, per acabar en un treball escrit més individual.
A l’hora d’escriure tenim en compte tres moments  clau:
1. La planificació: preparació del text.
2. La producció: oferint a l'infant uns modelatges o crosses que l’ajudaran i el guiaran  al llarg de l’elaboració.
3. La revisió: criteris de correcció que els ajudaran a millorar i polir el text final. Els alumnes poden valorar el seu escrit i revisar-lo a partir d’unes rúbriques.


Per poder treure el màxim rendiment de tot aquest procés distribuïm els alumnes en grups de treball (desdoblaments, petit grup, treball per parelles, etc.)
El procés de redacció s’inicia, en els primers cursos, a partir de frases curtes i senzilles. Poc a poc la dificultat va augmentant, de manera que les estructures de les oracions esdevenen més treballades i complexes, acabant així amb textos ben elaborats.
El resultat és molt satisfactori! N’estem molt contents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada