dimecres, 24 de maig de 2017

Practiquem les taules de multiplicar - Col·legi Immaculada Concepció (Lloret de Mar)

El Col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar ha portat a terme aquest projecte que té com a objectiu principal aprendre i repassar les taules de multiplicar.

Durant les vacances de Nadal es va proposar als alumnes de Cicle Mitjà que de “deures” havien de buscar i fer fotografies totes les matrícules que sabien multiplicar.
Havien de buscar matrícules que al multiplicar els 2 primers números, els dos números següents, fossin el resultat. Per exemple  3 x 4 = 12  3412
Quan trobaven una matrícula que complia aquesta condició havien de fer una fotografia i enviar-la al correu de la classe.
Després de Nadal, tenien la bústia plena de matrícules i els alumnes havien fet un munt de multiplicacions sense adornar-se’n.

Tot i que entre tots varen trobar moltes matrícules, els alumnes es varen adonar que no era tan fàcil trobar matrícules que complissin aquesta condició. (de 100 cotxes que vèiem la probabilitat de trobar una matrícula que sàpiga multiplicar és 1 )

A partir d’aquest moment, es va plantejar als alumnes de 4t de primària la següent pregunta: “Podem trobar totes les taules de multiplicar fins el 9 a les matrícules dels cotxes? “

A partir d’aquesta pregunta els alumnes varen escriure per grups les taules de multiplicar. Varen passar per la PDI totes les matrícules que els hi havien fet una fotografia i anaven anotant les que tenien.

Totes les accions que es van fer a partir de la pregunta inicial es van recollir en un vídeo que es va presentar al concurs VIDEOMAT i que el jurat ha premiat en la categoria de C.Mitjà i C.Superior
Aquest és el vídeo premiat.

Aquestes són les fotografies de la recollida del premi que es va fer a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona el passat 19 de maig.

Fira matemàtica - COL Immaculada Concepció (Lloret de Mar)

FIRA MATEMÀTICA. 12 DE MAIG. DIA ESCOLAR DE LES MATEMÀTIQUES

Aquest any, el Col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar , en motiu de la setmana de les matemàtiques, ha organitzar una fira matemàtica on han participat tots els alumnes d'Infantil i Primària de l'Escola i han col·laborat també alumnes d'ESO.

Hi havia al voltant de 25 paradetes en les que es podia trobar jocs matemàtics. Cada paradeta tenia un color i cada color corresponia a un cicle. Els alumnes sabien a quin color de paradeta podien anar.

Després de preparar un calendari, cada classe es podia apuntar a una hora concreta, el calendari estava pensat perquè a cada hora estiguessin jugant 4 o 5 classes alhora (1 de cada cicle), d'aquesta manera totes les parades estaven ocupades per alumnes de diferents edats.
Els alumnes podien escollir lliurement on volien anar, orientats pel color que tenia cada parada.

A última hora de la tarda, la fira matemàtica es va obrir als pares perquè poguessin jugar també ells.

A les parades hi havia a les 2 primeres hores, alumnes d’ESO i a les altres hores, eren els alumnes de 6è els que explicaven a la resta d’alumnes, com es jugava i quin era el repte que havien d’aconseguir.

Tant els alumnes com els mestres com els pares han fet una avaluació molt positiva  d'aquesta activitat.

dimarts, 23 de maig de 2017

Pompeu Fabra FitKids - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Aquesta experiència de l'ESC Pompeu Fabra de Lloret de Mar està lligada a l‘ús quotidià de les aplicacions mòbils relacionades amb la millora de la salut, conegudes com mHealth (mobile health).

L’objectiu final de la UD ha sigut la creació del blog Pompeu Fabra FitKids que ens serveixi per poder millorar la nostra salut mitjançant circuits físics (workouts) que podem realitzar fora de l’escola amb pares, amics, etc.

Els alumnes han après a reconèixer quin exercicis treballen les principals parts del cos i a dissenyar els seus propis circuits a partir de l'esquema que proposa el web http://www.darebee.com/.

També han millorat la seva condició física reproduint el workouts, proposats pel mestre o pels companys.

Tal com podeu seguir a la programació es tracta d'un treball multidisciplinar amb altres àrees com plàstica (creació dels workouts en paper) i informàtica (edició d'imatges, edició dels pdf, iniciació a l’edició de vídeos...). L’avaluació del projecte s'ha fet en gran part utilitzant formularis online assegurant l’ús integrat de les TAC a l’àrea d’EF.En el primer vídeo podeu veure com es creen les imatges, com es retoquen amb l'app Prisma per poder-les utilitzar més endavant en l'elaboració dels circuits de condició física (workouts).


En el següent vídeo es pot observar com els alumnes elaboren el seu propi workout a partir de la mostra d'exercicis fets amb les imatges anteriors i com fan l'avaluació del projecte amb formularis Google.


I per acabar, en aquest altre vídeo podeu com aquests workouts es posen en pràctica i serveixen per millorar la condició física dels alumnes en una sessió d'EF. 

Trobareu més informació al blog del projecte Pompeu Fabra FitKids, el web per millorar la teva condició física.

March Daylos Cerdà
Mestre d'Educació Física i coordinador TAC de l'escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar

dijous, 4 de maig de 2017

Projecte ESCOLTA'M - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Els alumnes de primària de l'ESC Pompeu Fabra de Lloret de Mar tenen una sessió setmanal  de tutoria en petit grup d’Escolta'm, com a activitat complementària a la tutoria de tot el grup-classe. Es tracta d'un projecte que se situa dins de l'àmbit de l'acció tutorial, creat per  l'Antoni Giner i la Carme Saumell, basat en la intervenció educativa afavorint la vinculació educativa positiva entre el tutor i l'alumne.

Els objectius del projecte són:

  • Construir un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe.
  • Afavorir una millor vinculació educativa afectiva i creadora de resiliència.
  • Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua, així com el canvi de mirada, entre tutor i alumne. 
  • Minvar les conductes negatives i les barreres d'aprenentatge.

Així, doncs, els tutors gestionen els grups d'alumnes fent petits agrupaments en una aula o un altre espai disponible, el màxim d'íntim i  acollidor.

Els criteris d'agrupament són diversos: per ordre de llista, per grups de taules, alumnes que no es relacionen gaire entre ells, per afinitats comuns (aquells que comparteixen els mateixos jocs i aficions, situacions personals similars...), o fins i tot els que no es relacionen i el tutor considera que tenen coses en comú.

El projecte vol donar veu als nens i als nois perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada, de manera tranquil·la, sense pressa, per poder-los transmetre amb delicadesa, de manera personal i sense excepció, el missatge de “Tu m'importes".

En aquest espai de temps s'aconsegueix  conèixer amb més amplitud no només l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú disposa d'una història pròpia que el fa diferent, que és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

Els alumnes valoren positivament aquesta activitat perquè comparteixen amb els altres nens i amb el mestre les seves vivències, emocions i situacions. Els ajuda a verbalitzar el seu interior i a identificar-se. També els  serveix per aprendre a escoltar els altres i establir noves relacions i conèixer més els companys: “T'escolto, et comprenc”.

El projecte s'identifica amb la metàfora següent: la mar Mediterrània fa anys que es va descobrir, però sempre hi ha llocs que no hem visitat, ni hem experimentat, es tracta que ens expliquem tots els racons i que després els anem a visitar, per poder descobrir coses noves i interessants.