dilluns, 29 de maig de 2017

Apadrinament digital - INS Sa Palomera (Blanes)

Aquest curs 2016-2017 l’Institut Sa Palomera de Blanes ha engegat el projecte “Apadrinament digital” aprofitant que es celebra el 10è aniversari d’inici del Cicle Formatiu de Grau de Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX).

Ha consistit en què  l’alumnat de primer d’SMX ajudi  a l’alumnat de primer d’ESO en la iniciació a la informàtica, tenint en compte que considerem molt important que no només s’utilitzi l’ordinador sinó que se’n faci un bon ús, tant coneixent els perills que pot suposar no utilitzar-lo adequadament com els recursos que ens en podem beneficiar.

El nostre objectiu, més enllà de l’aprenentatge de continguts informàtics, és el d’apropar els joves que han escollit un itinerari formatiu en el camp de la informàtica  als que han començat el 1r d’ESO i que romandran al centre al llarg d’un grapat d’anys més.

Aquest projecte s’emmarca en el mòdul d’ofimàtica i en el de FOL i com a activitat de tutoria dels alumnes de 1r d’ESO.

S’ha dut a terme al novembre per tal de conèixer els alumnes i  perquè d’una banda, els professors de 1r d’ESO poguessin haver copsat el  que  als seus alumnes els calia per fer servir l’ordinador com a eina d’aula i d’altra banda els alumnes de 1r d’SMX tinguessin temps per haver-se format en el que havien de transmetre.


Objectius per SMX:

 1. Treballar la transmissió de l’aprenentatge i l’organització.
 2. Integrar els alumnes de cicles en el centre.
 3. Fomentar la seguretat i la responsabilitat dels alumnes.
 4. Treballar en equip.
 5. Treballar l’expressió oral.
 6. Aprendre a gestionar conflictes.

Objectius per 1r d’ESO

 1. Demanar sense por el que no saben.
 2. Reconèixer el que han de millorar.
 3. Aprendre el que es considera necessari per un bon ús de l’ordinador.
 4. Transmetre a l’alumne de cicles altres temes no previstos que els inquietin.
 5. Treballar l’expressió oral. 
 6. Tenir un referent pels dubtes que els sorgeixin al llarg de l’estada al centre i per l’elaboració dels seus treballs a l’aula.

Desenvolupament de l’activitat

1. Els alumnes de 1r SMX  en grups de 4 han posat    en comú les idees que han tingut   per elaborar la planificació de les sessions. Han  pres com a guia els punts vistos a classe d’ofimàtica. Han tingut  en compte que:
 • Es tracta d’un curs de 3 sessions d’una hora a un/dos alumnes de primer d’ESO de l’Institut Sa Palomera. 
 • Els continguts que s’han explicat són: 
Organització del treball en carpetes, com crear accessos directes a l'escriptori, on estan les descàrregues, Com es treu el pen amb seguretat, com entrar al Moodle de centre (Moodle.sapalomera.cat), com fer una cerca a Internet, com buscar paraules al diccionari (diccionari.cat), com entrar al correu i escriure correus amb documents adjunts, com connectar a la Wifi (educat1x1/edu15500071), com afegir o esborrar una xarxa Wifi, sistema de contrasenyes (com decidir contrasenyes i com recordar-les), com passar l'antivirus, com es mira si tens 2 antivirus i, si és el cas, treure'n un, actualitzacions, com es tanca correctament l'ordinador (molt important abans de desplaçar-lo, les pantalles són molt més fràgils si estan engegades).
2. Posteriorment, cada alumne de cicles  ha elaborat un document amb la seva pròpia planificació del curs (treballat un model a l’aula)
3. Cada alumne de cicles ha proposat  una activitat per poder avaluar si el curs ha estat útil o no per als alumnes de l’ESO (si han après el que estava previst).
4. Des de les classes de FOL se’ls ha ensenyat  a parlar en públic adequadament, a saber transmetre els coneixements i a ser capaç de donar resposta si n’hi mancaven.
5. S’han utilitzat tant les aules de 1r d’ESO com les de 1r de SMX  per fer un apropament de diferents espais del centre.
6. S’ha elaborat una enquesta pels  alumnes que han participat en el projecte, pels tutors i pels professors que estaven a l’aula en el moment que es feien les sessions.
La valoració global que s’ha fet del projecte ha estat molt positiva i ha servit per adonar-nos que la tecnologia avança de forma molt ràpida i que els alumnes de 1r d’ESO n’estan molt al dia, però que els manquen molts dels objectius bàsics que els han transmès els alumnes de SMX.  I els alumnes de SMX s’han adonat que cal tenir una bona habilitat en recerca de la informació perquè és una de les inquietuds dels alumnes de 1r d’ESO així com no estancar-se només en els continguts acadèmics. 

Famílies dins les aules - ESC Mossèn Joan Batlle (Blanes)

L’Escola Mossèn Joan Batlle de Blanes des de fa quatre cursos treballa perquè les nostres famílies s’impliquin en la vida escolar del centre i del seu fill/a. Creiem que la participació i la relació de les famílies al centre escolar és essencial i imprescindible perquè:
 • Acosta els dos móns (família i escola), afavorint aprenentatges mutus, cada persona pot aportar una experiència, un saber...
 • Aquesta relació i participació condiciona no només les actuacions escolars sinó també els resultats. Ja que família i escola comparteixen un objectiu comú que és l’educació dels infants.
 • L’organització del nostre sistema educatiu preveu la col·laboració entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de continuar millorant l’educació dels fills i filles. Aquesta relació directa influeix positivament en el desenvolupament global dels nens i nenes.
La relació i la participació de les famílies a l’escola ha de ser real i efectiva perquè ells i elles són uns agents educatius indiscutibles per la qualitat de l’ensenyament i la millora dels resultats acadèmics.
Els objectius que ens proposem són:
 1. Establir acords entre l’escola i la família que actuïn en benefici dels infants i fomenten el seu benestar.
 2. Establir relacions constructives amb les famílies basades en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació.
 3. Fer conèixer la funció educativa del centre a les famílies.
Per aquest motiu, aquesta estratègia hi és present en la nostra PGAC:

A Educació Infantil la participació de les famílies és fàcil perquè el tracte diari de les famílies amb les mestres és constant i diari
 • A P3 venen a l’escola quan el seu fill és el protagonista de la setmana i expliquen curiositats del nen, porten les joguines preferides...
 • A P4  es realitza un projecte dels oficis, llavors és el moment ideal perquè els pares, avis, tiets... vinguin a explicar o fer una demostració de la seva feina.
 • A P5 l’entrada dels pares a les aules no està tan guiada, són ells els que trien quin tema o activitat faran. Hem tingut pares que han fer una demostració de Skate, altres han cuinat cup cakes amb els nens,...
Llavors quan els alumnes arribaven a Primària, les famílies deixaven de participar.  Davant aquesta situació, en el curs 2014-15, vam proposar continuar amb aquests tipus d’activitats, però moltes famílies  no es veien amb cor de preparar-ne una  per realitzar  dins l’aula. Així doncs van decidir que serien els mestres qui prepararien l’activitat i els pares ajudarien a dur-la a terme. En aquest moment la resposta de les famílies va ser molt positiva.
Els mestres s’organitzen per nivells i decideixen quines activitats duran a terme amb l’ajuda dels pares. Llavors convoquen a les famílies per explicar les directrius de les activitats que els mateixos dirigiran.


Les activitats es van modificant cada any en funció de les programacions d’aula, però cal dir que si alguna funciona bé, ja es reserva pel proper curs!!
 • A 1r. Tallers dels 5 sentits
 • A 2n. Jocs de taula
 • A 3r. Han organitzat uns tallers matemàtics manipulatius. Treballaven per exemple els cossos amb volum, l’àrea i el perímetre, gràfics de barres...
 • A 4t. Gincama de jocs digitals
 • A 5è s’ha realizat un circuit que representa les proves d’unes olimpíades. També una tarda de jocs de taula matemàtics com el Quarto!, Katamino, Numenko, Taló, Set, Trivision
 • A 6è s’han organitzat jocs de taula per treballar la llengua oral i escrita d’una manera més lúdica, a través del Tabú, Scattergoris, Password, Scrable...

 A més d´aquestes activitats establertes, durant el curs han anat sorgint altres propostes, tant per part dels mestres com de les famílies, que s´han anant animant en veure com n’és de gratificant l'experiència.
Trobareu més informació de les activitats al web de l'escola.

divendres, 26 de maig de 2017

Club de Lectura - INS Rocagrossa (Lloret de Mar)

L’activitat del Club de lectura  de l'INS Rocagrossa de Lloret de Mar va néixer com a resposta a la necessitat d’introduir els alumnes al gust per llegir. El nostre centre porta 5 anys amb el Projecte de l’Impuls a la lectura (ILEC) i realitzem activitats per treballar les microestratègies pactades durant el primer i tercer trimestre des de les matèries de llengua, però necessitàvem una vessant lúdica per acostar la lectura als joves.

Objectius: 

 • Promoure l’estimació i el respecte dels llibres, i el valor de la lectura.  
 • Fomentar la cultura literària a partir del coneixement d’obres literàries de referència.
 • Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de font de plaer
 • Contribuir en la maduració personal de l’alumnat a través de la lectura i el diàleg.

Sabem que des de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar es programen moltes activitats relacionades amb la lectura, així com també un Club de Lectura per adults però no funcionen les activitats pels joves així que vam decidir iniciar-lo dins el propi institut.

El club de lectura va tenir el seu inici el curs 2015-16 i es van poder realitzar,  paral·lelament, dos clubs , un per l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i un altre per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Es van llegir tres llibres i la valoració va ser positiva tot i que l’assistència de l’alumnat de 2n cicle va anar minvant.

Aquest curs 2016-17, amb el suport de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, s’han ampliat les trobades i s’han llegit quatre llibres de temàtica ben diferent.

El grup segueix amb els mateixos alumnes des d’inici de curs fins al final, no hi ha noves incorporacions per assistir a una trobada puntual, si no és justificada, perquè ens interessa mantenir la cohesió i la complicitat creades entre els membres del club.

Funcionament:
El nostre Club de lectura es posa en marxa  el mes d’octubre. Es realitza una difusió molt visual per tot el centre. A través d’un enigma intrigant, un joc de pistes… s’intenta despertar la curiositat i  l’interès de l’alumnat per l’activitat que s’iniciarà el mes de novembre.
Es realitza una primera trobada amb l’alumnat interessat en ser membre del  Club de lectura, s’entrega el primer llibre i s’informa de la data de la propera trobada del club.
Les trobades es realitzen els dimecres a la tarda fora de l’horari lectiu i tenen una durada aproximada d’una hora i mitja. L’assistència és voluntària però es demana als alumnes que s’apuntin per poder tenir controlat el nombre d’assistents.
L’elecció dels llibres del club es realitza durant l’estiu amb el suport del personal de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. S’intenta que siguin lectures adequades a la seva edat, motivadores i de temàtica diversa. Aquest curs hem llegit:

 • Allà on els arbres canten de Laura Gallego
 • Maneres de viure per sempre de Sally Nicholls
 • En un lloc anomenat guerra de Jordi Sierra i Fabra
 • El clan de la lloba de Maite Carranza


A les trobades s’aprofita per discutir col·lectivament de l’argument del llibres, de les interpretacions, dels seus personatges, de vivències personals relacionades, de notícies d’actualitat… és a dir, de tot el que els mateixos alumnes van traient però sempre dirigits en tot moment pel professorat-dinamitzador que porta el club.
Hem intentat que vingués algun autor per parlar amb els alumnes però aquest curs ha estat impossible i s’intentarà que pugui ser el curs vinent.

Valoració:
Alguns pares s’han interessat pel club de lectura i han agraït el recurs per potenciar la lectura des del centre.
L’activitat ens ha servit per descobrir que en el nostre centre tenim alumnes que llegeixen molt i sovint, però que no tenen on compartir les vivències de les seves lectures.
Aquests dos cursos el club ha funcionat molt bé i cal seguir treballant amb els alumnes de 1r cicle per poder arribar a tenir continuïtat quan passin als cursos superiors.

Projecte del medi ambient a P5 - ESC Quatre Vents (Blanes)

L'ESC Quatre Vents de Blanes ens presenta un projecte sobre el medi ambient fet amb alumnes de P-5.

L’objectiu d’aquest projecte és que els alumnes de P5 es familiaritzin amb tot el que envolta el concepte de les tres erres: reduir, reciclar i reutilitzar. D’aquesta manera també, aconseguir fer un treball de conscienciació cap als alumnes i les seves famílies vers la cura del nostre entorn.

Per tal de portar a terme el projecte s’ha de tenir en compte que els infants són els agents actius en la construcció del seu propi aprenentatge i que es parteix de les seves idees prèvies.

Al llarg del projecte es compta amb les famílies per tal que puguin formar part dels aprenentatges dels infants.

Objectius d’aprenentatge:

 • Incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat.
 • Promoure la participació i la implicació activa en la millora del nostre entorn.
 • Conèixer estratègies per reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Participar activament a les diferents activitats.

Activitats:
Sessió 1

 • Presentació del projecte i conversa sobre els coneixements previs dels alumnes.
 • Explicació d’un conte creat per l’ocasió a mode de presentació del concepte de les 3R: reciclar, reutilitzar i reduir; així com el concepte de Medi Ambient. 
 • Per treballar el reciclatge, dotar l’aula dels diferents contenidors que existeixen: paper (blau), plàstic (groc), restes orgàniques (marró) i altres restes (gris). Presentació d’altres contenidors com el de vidre (verd) i el de roba (taronja). 
 • Pràctica amb objectes i deixalles reals sobre la seva classificació en els diferents contenidors.

Sessió 2

 • Creació de jocs i activitats per seguir assolint els conceptes de la classificació dels contenidors (Sudoku, memory, classificacions i dominó). 
 • Sessió 3
 • Elaboració de contenidors (bosses de paper decorades i acondicionades segons el seu ús) per a cada classe del Cicle d’Infantil. Els alumnes de P5 les reparteixen i els expliquen a les altres classes el seu funcionament. 

Sessió 4

 • Per treballar la reutilització, es realitzarà un taller de paper reciclat, on les famílies estan convidades a participar-hi.

Sessió 5

 • Visita a la Deixalleria de Blanes, al llarg de la sortida un dels treballadors explica als infants el seu funcionament i els hi respon les seves preguntes. Un cop a l’aula es realitza una activitat en format fitxa. Aquesta consisteix en realitzar un dibuix sobre el que més els hi ha agradat. Per tal de realitzar la sortida es demana la participació d’algun familiar.

Sessió 6

 • Per tal de plasmar tots els aprenentatges adquirits al llarg del projecte els alumnes realitzaran un mural sobre el reciclatge i rètols per tal de reduir el consum energètic i de l’aigua. Tant el mural com els rètols es distribuiran al passadís d’Educació Infantil.

Sessió 7

 • Com a cloenda del projecte, es conviden a les famílies a l’aula per tal que els infants realitzin una exposició oral del què han après.


Per tal d’avaluar els continguts els infants realitzaran una autoavaluació a partir d’una rúbrica. A més a més la mestra haurà realitzat una avaluació reguladora al llarg del projecte.

Autoria:
Paula Iglesias Gelabert. Estudiant de pràctiques. Escola Quatre Vents de Blanes

dimecres, 24 de maig de 2017

Practiquem les taules de multiplicar - Col·legi Immaculada Concepció (Lloret de Mar)

El Col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar ha portat a terme aquest projecte que té com a objectiu principal aprendre i repassar les taules de multiplicar.

Durant les vacances de Nadal es va proposar als alumnes de Cicle Mitjà que de “deures” havien de buscar i fer fotografies totes les matrícules que sabien multiplicar.
Havien de buscar matrícules que al multiplicar els 2 primers números, els dos números següents, fossin el resultat. Per exemple  3 x 4 = 12  3412
Quan trobaven una matrícula que complia aquesta condició havien de fer una fotografia i enviar-la al correu de la classe.
Després de Nadal, tenien la bústia plena de matrícules i els alumnes havien fet un munt de multiplicacions sense adornar-se’n.

Tot i que entre tots varen trobar moltes matrícules, els alumnes es varen adonar que no era tan fàcil trobar matrícules que complissin aquesta condició. (de 100 cotxes que vèiem la probabilitat de trobar una matrícula que sàpiga multiplicar és 1 )

A partir d’aquest moment, es va plantejar als alumnes de 4t de primària la següent pregunta: “Podem trobar totes les taules de multiplicar fins el 9 a les matrícules dels cotxes? “

A partir d’aquesta pregunta els alumnes varen escriure per grups les taules de multiplicar. Varen passar per la PDI totes les matrícules que els hi havien fet una fotografia i anaven anotant les que tenien.

Totes les accions que es van fer a partir de la pregunta inicial es van recollir en un vídeo que es va presentar al concurs VIDEOMAT i que el jurat ha premiat en la categoria de C.Mitjà i C.Superior
Aquest és el vídeo premiat.

Aquestes són les fotografies de la recollida del premi que es va fer a l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona el passat 19 de maig.

Fira matemàtica - COL Immaculada Concepció (Lloret de Mar)

FIRA MATEMÀTICA. 12 DE MAIG. DIA ESCOLAR DE LES MATEMÀTIQUES

Aquest any, el Col·legi Immaculada Concepció de Lloret de Mar , en motiu de la setmana de les matemàtiques, ha organitzar una fira matemàtica on han participat tots els alumnes d'Infantil i Primària de l'Escola i han col·laborat també alumnes d'ESO.

Hi havia al voltant de 25 paradetes en les que es podia trobar jocs matemàtics. Cada paradeta tenia un color i cada color corresponia a un cicle. Els alumnes sabien a quin color de paradeta podien anar.

Després de preparar un calendari, cada classe es podia apuntar a una hora concreta, el calendari estava pensat perquè a cada hora estiguessin jugant 4 o 5 classes alhora (1 de cada cicle), d'aquesta manera totes les parades estaven ocupades per alumnes de diferents edats.
Els alumnes podien escollir lliurement on volien anar, orientats pel color que tenia cada parada.


A última hora de la tarda, la fira matemàtica es va obrir als pares perquè poguessin jugar també ells.

A les parades hi havia a les 2 primeres hores, alumnes d’ESO i a les altres hores, eren els alumnes de 6è els que explicaven a la resta d’alumnes, com es jugava i quin era el repte que havien d’aconseguir.

Tant els alumnes com els mestres com els pares han fet una avaluació molt positiva  d'aquesta activitat.

dimarts, 23 de maig de 2017

Pompeu Fabra FitKids - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Aquesta experiència de l'ESC Pompeu Fabra de Lloret de Mar està lligada a l‘ús quotidià de les aplicacions mòbils relacionades amb la millora de la salut, conegudes com mHealth (mobile health).

L’objectiu final de la UD ha sigut la creació del blog Pompeu Fabra FitKids que ens serveixi per poder millorar la nostra salut mitjançant circuits físics (workouts) que podem realitzar fora de l’escola amb pares, amics, etc.

Els alumnes han après a reconèixer quin exercicis treballen les principals parts del cos i a dissenyar els seus propis circuits a partir de l'esquema que proposa el web http://www.darebee.com/.

També han millorat la seva condició física reproduint el workouts, proposats pel mestre o pels companys.

Tal com podeu seguir a la programació es tracta d'un treball multidisciplinar amb altres àrees com plàstica (creació dels workouts en paper) i informàtica (edició d'imatges, edició dels pdf, iniciació a l’edició de vídeos...). L’avaluació del projecte s'ha fet en gran part utilitzant formularis online assegurant l’ús integrat de les TAC a l’àrea d’EF.En el primer vídeo podeu veure com es creen les imatges, com es retoquen amb l'app Prisma per poder-les utilitzar més endavant en l'elaboració dels circuits de condició física (workouts).


En el següent vídeo es pot observar com els alumnes elaboren el seu propi workout a partir de la mostra d'exercicis fets amb les imatges anteriors i com fan l'avaluació del projecte amb formularis Google.


I per acabar, en aquest altre vídeo podeu com aquests workouts es posen en pràctica i serveixen per millorar la condició física dels alumnes en una sessió d'EF. 

Trobareu més informació al blog del projecte Pompeu Fabra FitKids, el web per millorar la teva condició física.

March Daylos Cerdà
Mestre d'Educació Física i coordinador TAC de l'escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar

dijous, 4 de maig de 2017

Projecte ESCOLTA'M - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Els alumnes de primària de l'ESC Pompeu Fabra de Lloret de Mar tenen una sessió setmanal  de tutoria en petit grup d’Escolta'm, com a activitat complementària a la tutoria de tot el grup-classe. Es tracta d'un projecte que se situa dins de l'àmbit de l'acció tutorial, creat per  l'Antoni Giner i la Carme Saumell, basat en la intervenció educativa afavorint la vinculació educativa positiva entre el tutor i l'alumne.

Els objectius del projecte són:

 • Construir un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe.
 • Afavorir una millor vinculació educativa afectiva i creadora de resiliència.
 • Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua, així com el canvi de mirada, entre tutor i alumne. 
 • Minvar les conductes negatives i les barreres d'aprenentatge.

Així, doncs, els tutors gestionen els grups d'alumnes fent petits agrupaments en una aula o un altre espai disponible, el màxim d'íntim i  acollidor.

Els criteris d'agrupament són diversos: per ordre de llista, per grups de taules, alumnes que no es relacionen gaire entre ells, per afinitats comuns (aquells que comparteixen els mateixos jocs i aficions, situacions personals similars...), o fins i tot els que no es relacionen i el tutor considera que tenen coses en comú.

El projecte vol donar veu als nens i als nois perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada, de manera tranquil·la, sense pressa, per poder-los transmetre amb delicadesa, de manera personal i sense excepció, el missatge de “Tu m'importes".

En aquest espai de temps s'aconsegueix  conèixer amb més amplitud no només l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú disposa d'una història pròpia que el fa diferent, que és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

Els alumnes valoren positivament aquesta activitat perquè comparteixen amb els altres nens i amb el mestre les seves vivències, emocions i situacions. Els ajuda a verbalitzar el seu interior i a identificar-se. També els  serveix per aprendre a escoltar els altres i establir noves relacions i conèixer més els companys: “T'escolto, et comprenc”.

El projecte s'identifica amb la metàfora següent: la mar Mediterrània fa anys que es va descobrir, però sempre hi ha llocs que no hem visitat, ni hem experimentat, es tracta que ens expliquem tots els racons i que després els anem a visitar, per poder descobrir coses noves i interessants.