dilluns, 29 de maig de 2017

Famílies dins les aules - ESC Mossèn Joan Batlle (Blanes)

L’Escola Mossèn Joan Batlle de Blanes des de fa quatre cursos treballa perquè les nostres famílies s’impliquin en la vida escolar del centre i del seu fill/a. Creiem que la participació i la relació de les famílies al centre escolar és essencial i imprescindible perquè:
 • Acosta els dos móns (família i escola), afavorint aprenentatges mutus, cada persona pot aportar una experiència, un saber...
 • Aquesta relació i participació condiciona no només les actuacions escolars sinó també els resultats. Ja que família i escola comparteixen un objectiu comú que és l’educació dels infants.
 • L’organització del nostre sistema educatiu preveu la col·laboració entre les famílies i l’escola amb l’objectiu de continuar millorant l’educació dels fills i filles. Aquesta relació directa influeix positivament en el desenvolupament global dels nens i nenes.
La relació i la participació de les famílies a l’escola ha de ser real i efectiva perquè ells i elles són uns agents educatius indiscutibles per la qualitat de l’ensenyament i la millora dels resultats acadèmics.
Els objectius que ens proposem són:
 1. Establir acords entre l’escola i la família que actuïn en benefici dels infants i fomenten el seu benestar.
 2. Establir relacions constructives amb les famílies basades en el respecte mutu, la confiança i l’acceptació.
 3. Fer conèixer la funció educativa del centre a les famílies.
Per aquest motiu, aquesta estratègia hi és present en la nostra PGAC:

A Educació Infantil la participació de les famílies és fàcil perquè el tracte diari de les famílies amb les mestres és constant i diari
 • A P3 venen a l’escola quan el seu fill és el protagonista de la setmana i expliquen curiositats del nen, porten les joguines preferides...
 • A P4  es realitza un projecte dels oficis, llavors és el moment ideal perquè els pares, avis, tiets... vinguin a explicar o fer una demostració de la seva feina.
 • A P5 l’entrada dels pares a les aules no està tan guiada, són ells els que trien quin tema o activitat faran. Hem tingut pares que han fer una demostració de Skate, altres han cuinat cup cakes amb els nens,...
Llavors quan els alumnes arribaven a Primària, les famílies deixaven de participar.  Davant aquesta situació, en el curs 2014-15, vam proposar continuar amb aquests tipus d’activitats, però moltes famílies  no es veien amb cor de preparar-ne una  per realitzar  dins l’aula. Així doncs van decidir que serien els mestres qui prepararien l’activitat i els pares ajudarien a dur-la a terme. En aquest moment la resposta de les famílies va ser molt positiva.
Els mestres s’organitzen per nivells i decideixen quines activitats duran a terme amb l’ajuda dels pares. Llavors convoquen a les famílies per explicar les directrius de les activitats que els mateixos dirigiran.


Les activitats es van modificant cada any en funció de les programacions d’aula, però cal dir que si alguna funciona bé, ja es reserva pel proper curs!!
 • A 1r. Tallers dels 5 sentits
 • A 2n. Jocs de taula
 • A 3r. Han organitzat uns tallers matemàtics manipulatius. Treballaven per exemple els cossos amb volum, l’àrea i el perímetre, gràfics de barres...
 • A 4t. Gincama de jocs digitals
 • A 5è s’ha realizat un circuit que representa les proves d’unes olimpíades. També una tarda de jocs de taula matemàtics com el Quarto!, Katamino, Numenko, Taló, Set, Trivision
 • A 6è s’han organitzat jocs de taula per treballar la llengua oral i escrita d’una manera més lúdica, a través del Tabú, Scattergoris, Password, Scrable...

 A més d´aquestes activitats establertes, durant el curs han anat sorgint altres propostes, tant per part dels mestres com de les famílies, que s´han anant animant en veure com n’és de gratificant l'experiència.
Trobareu més informació de les activitats al web de l'escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada