dijous, 4 de maig de 2017

Projecte ESCOLTA'M - ESC Pompeu Fabra (Lloret de Mar)

Els alumnes de primària de l'ESC Pompeu Fabra de Lloret de Mar tenen una sessió setmanal  de tutoria en petit grup d’Escolta'm, com a activitat complementària a la tutoria de tot el grup-classe. Es tracta d'un projecte que se situa dins de l'àmbit de l'acció tutorial, creat per  l'Antoni Giner i la Carme Saumell, basat en la intervenció educativa afavorint la vinculació educativa positiva entre el tutor i l'alumne.

Els objectius del projecte són:

  • Construir un bon clima emocional i de motivació per aprendre i treballar en el grup classe.
  • Afavorir una millor vinculació educativa afectiva i creadora de resiliència.
  • Estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació, complicitat i empatia mútua, així com el canvi de mirada, entre tutor i alumne. 
  • Minvar les conductes negatives i les barreres d'aprenentatge.

Així, doncs, els tutors gestionen els grups d'alumnes fent petits agrupaments en una aula o un altre espai disponible, el màxim d'íntim i  acollidor.

Els criteris d'agrupament són diversos: per ordre de llista, per grups de taules, alumnes que no es relacionen gaire entre ells, per afinitats comuns (aquells que comparteixen els mateixos jocs i aficions, situacions personals similars...), o fins i tot els que no es relacionen i el tutor considera que tenen coses en comú.

El projecte vol donar veu als nens i als nois perquè puguin expressar el que pensen, el que senten, com ho viuen, què els agrada, què els disgusta… oferint espais de trobada, de manera tranquil·la, sense pressa, per poder-los transmetre amb delicadesa, de manera personal i sense excepció, el missatge de “Tu m'importes".

En aquest espai de temps s'aconsegueix  conèixer amb més amplitud no només l'alumne, sinó també la persona; perquè cadascú disposa d'una història pròpia que el fa diferent, que és necessari que es respecti, es valori i es reconegui.

Els alumnes valoren positivament aquesta activitat perquè comparteixen amb els altres nens i amb el mestre les seves vivències, emocions i situacions. Els ajuda a verbalitzar el seu interior i a identificar-se. També els  serveix per aprendre a escoltar els altres i establir noves relacions i conèixer més els companys: “T'escolto, et comprenc”.

El projecte s'identifica amb la metàfora següent: la mar Mediterrània fa anys que es va descobrir, però sempre hi ha llocs que no hem visitat, ni hem experimentat, es tracta que ens expliquem tots els racons i que després els anem a visitar, per poder descobrir coses noves i interessants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada