dijous, 29 de juny de 2017

«Connectem micròfons!», matins a Ràdio Tossa - INS Tossa de Mar

A l'INS Tossa de Mar, amb la intenció de promoure i millorar l'escriptura, l'expressió oral i la lectura -com les tres àrees per millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat- hem proposat, al llarg dels tres últims cursos, diversos projectes per a cada àrea: clubs de lectura amb l'autor/a (gust per la lectura), una hora setmanal de lectura a l'aula (gust per la lectura, llegim per aprendre), taller d'escriptura al primer cicle de l'ESO (escriptura a l'aula, l'escriptura com a procés), creació de la revista digital i nou disseny de la web del centre (apliquem l'expressió escrita a contexts d'aprenentatge significatius) i gravació i emissió de programes de ràdio amb Ràdio Tossa (apliquem l'expressió oral a contexts d'aprenentatge significatius). Avui us presentarem l'experiència del projecte amb Ràdio Tossa (Connectem micròfons!).

El projecte, que s'ha programat des de les matèries de llengua catalana i llengua castellana, s'ha portat a terme amb l'alumnat de 3r d'ESO (de dues línies) durant el mes d'abril. Els objectius que s'han volgut potenciar amb aquest projecte han estat diversos:
  • principalment l'expressió oral (capacitat per parlar de situacions, experiències, anècdotes, opinions personals, ús de registres adequats segons el context en què es troben…, sobretot en llengua catalana però també hi ha hagut intervencions en llengua castellana), 
  • el treball cooperatiu i la cohesió del grup (reforçar el treball en equip i el respecte pels companys, l'autoorganització i la coordinació, la capacitat de presa de decisions, la responsabilitat i la implicació en projectes d'equip),
  • elaboració d'un guió de ràdio (treball de tipologia textual, mecanismes lingüístics i no lingüístics que cal tenir en compte a l'hora de preparar un guió de ràdio).
Dins la programació de llengua de 3r d'ESO proposem un treball intens dels textos periodístics, motiu pel qual en aquest curs fem de periodistes i escrivim directament a la revista digital del centre Al moment. Com a novetat, aquest any ho hem acompanyat prèviament de la visita a les instal·lacions del diari El Punt Avui per tal de comprovar de primera mà en què consisteix la tasca d'un periodista i quin és el procés d'edició d'un diari. D'aquesta manera completàvem una experiència real que ens acostava a l'aprenentatge del que és la premsa escrita.
Tot i així, ens va semblar que encara ens faltava viure o recrear una part essencial dels mitjans de comunicació, la implicació en els audiovisuals. Consultant la realitat quotidiana de Tossa de Mar vam comprovar que podíem tenir accés a dos mitjans que ens podien servir: la televisió i la ràdio, i va ser gràcies a la implicació i l'experiència d'alguns alumnes del centre en relació amb la ràdio que vam començar tots els tràmits i contactes per tal de traslladar, algun matí, l'aula a les instal·lacions de Ràdio Tossa.

Les sessions de treball es van repartir en tres fases:
  • Orientacions teòriques a l'aula sobre els mitjans audiovisuals, i concretament la ràdio. Característiques del mitjà, tècnics o àmbits professionals que engloba (des de la tasca dels periodistes redactors que cerquen la informació i escriuen els guions de les notícies fins als tècnics de so i informàtics que editen l'emissió passant pels periodistes que fan la locució del programa), elaboració d'un guió del programa... Aquestes explicacions teòriques van anar acompanyades d'una visita al centre, durant l'hora de tutoria d'una persona responsable de Ràdio Tossa, de manera que va poder aconsellar amb més claredat i precisió d'algunes qüestions sobre aquest mitjà.
  • La segona fase va consistir en la visita a les instal·lacions de Ràdio Tossa per tal de comprovar directament com és l'espai on s'emeten els programes que sentim diàriament: quines sales hi ha i de quina manera estan condicionades, el material tècnic que fan servir, la coordinació i sincronització que hi ha d'haver entre els membres que hi treballen, etc.
  • Finalment, en la tercera fase, i després de repartir-nos en grups d'unes deu persones, ens tocava posar-nos a dissenyar el guió del programa que cada grup pensava emetre. D'aquesta manera ens permetíem preparar cinc programes de trenta minuts de durada que gravarien a les instal·lacions de Ràdio Tossa en cinc sessions d'una hora i mitja cadascuna. Tot durant el mes d'abril, i és com ho vam fer. Gràcies a les indicacions teòriques i als consells extrets del web de la XTEC i del model de guió que hi mostren acompanyat del model que ens va passar la persona responsable de la ràdio, ens va ser possible escriure els cinc guions amb prou èxit.
L'experiència que n'hem obtingut ha estat molt bona, i val a dir que aquesta mateixa valoració és la que n'han fet alumnes i personal professional de Ràdio Tossa, amb qui ja hem establert les bases per continuar el projecte en els pròxims anys.Considerem que és important proposar activitats didàctiques que aportin experiències reals als alumnes. Quan parlem de contextualitzar els aprenentatges de l'aula o proposar un aprenentatge significatiu, entenem que vol dir proposar activitats didàctiques que els situïn a la realitat mateixa (o que els hi enfrontin), o directament fer servir aquesta realitat mateixa, la quotidianitat com a context d'aprenentatge. Cal que aquestes pràctiques els demostrin que els aprenentatges que els estem oferint als centres d'ensenyament i que estan adquirint són reals i els són útils en el seu dia a dia, en el seu creixement i en la seva formació com a persones. Atrevim-nos i arrisquem-nos a donar espai a la creativitat en el procés d'aprenentatge, que no consisteixi només a reproduir i repetir continguts que algú ens dona com a certs. La creativitat no és només una virtut o una qualitat pròpia de les activitats artístiques, sinó que consisteix en l'habilitat d'actuar davant d'una situació, l'enginy per fer servir els coneixements i els recursos que cadascú té per resoldre o enfrontar-se a una situació o un conflicte. Maneres diferents i personals d'actuar en la realitat.

Obrir les portes de les aules al món, a la realitat més propera que els envolta per tal d'actuar-hi, d'aplicar-hi els coneixements que treballem a les aules, per reflexionar-hi i analitzar aquesta realitat en directe. L'aula no pot ser un espai de tancament on emmagatzemem coneixements, pensaments... cal donar cabuda al món a l'alumnat.

Com hem dit a l'inici de l'article, per millorar la competència lingüística i comunicativa de l'alumnat, portem a terme més experiències com el Projecte de millora de l'expressió escrita (presentació).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada