dilluns, 12 de juny de 2017

L'armari dels somnis - ESC Àngels Alemany i Boris (Lloret de Mar)

Aquest curs escolar 2016/17 l'AMPA de l'Escola Àngels Alemany i Boris de Lloret de Mar va comprar aquest magnífic armari pels alumnes d'infantil (P3, P4 i P5).

La proposta de comprar aquest material va sorgir  de la reflexió de les mestres d'educació infantil envers les necessitats i els interessos dels alumnes. Van arribar a la conclusió que:
- Els nostres infants viuen immersos en temps ràpids i en espais reduïts, envoltats d'abundància de materials i d'estímuls que ni satisfan, ni supleixen la seva necessitat vital d'exploració, de creació i d'investigació personal.
- S'ha de canviar la mirada cap a les noves habilitats, competències i capacitats personals cada dia més necessàries: creativitat, habilitat per pensar de noves maneres, capacitat de canvi, d'iniciativa i d'emprenedoria, etc. 
- Cal explotar les possibilitats d'experimentació i aprenentatge, en mans dels infants: un repte interessant social i pedagògicament.

Característiques de l'armari
Un armari de fusta, ple d'elements a dins per construir i imaginar sense límits!
Mides : Armari: 185 x 134 x 76 cm
Edat recomanada : 3-6 / 6-12
Unitats : Poliedres: 8 d'1, 8 de 2, 10 de 4, 4 de 8 / Taulons: 8 de 2, 8 de 3, 8 de 6, 8 de 8 / Rodes: 6 / Caixes: 3 altes / Carretó: 1
Ple de propostes obertes segons els interessos del grup, per fer construccions col·lectives, per practicar el trasllat de material de forma col·laborativa, per crear, per compartir…Objectius educatius dels docents
L'objectiu fonamental de treball és consolidar la pràctica de l'observació i l'escolta cap a l'acompanyament respectuós i conscient als nens i nenes durant la seva primera infància (0-6 anys).
 • Recolzar  la reflexió a partir de la pròpia experiència i dels aprenentatges significatius.
 • Facilitar la pròpia pràctica a nivell individual i de grup, com a eina de treball per acompanyar  l'assimilació de  nous conceptes, recursos i orientacions.
 • Aprendre, acompanyar i entrenar la capacitat d'escolta, d'observació, d'acceptació i d'empatia amb els infants.
 • Fiançar la pràctica de la detecció de necessitades afectives del nen/a i la capacitat de donar una resposta assertiva.
 • Afavorir i acompanyar la capacitat d'observació de l'adult en tres direccions: cap a si mateix, cap al nen/a i cap a l'entorn més proper.
 • Comprendre les etapes de vinculació en el desenvolupament cronològic global dels nens/es.
 • Desenvolupar pràctiques concretes d'autoobservació, vinculació, autoregulació, equilibri estrès-relaxació, escolta activa, i d'altres.
Respecte als nens i nenes:
 • Aconseguir el grau de seguretat afectiva i emocional que correspongui al seu moment maduratiu i afavorir la formació d'una autoimatge positiva.
 • Observar i explorar les pròpies necessitades i potencialitats.
 • Progressar en el coneixement i domini del propi  cos i dels hàbits bàsics de salut emocional.
 • Avançar en la pràctica de la consciència corporal i madurativa a nivell perceptiu i expressiu.
 • Respectar els propis temps i espais d'aprenentatge, de iniciativa i de acció.
 • Ajudar a nens i nenes a jugar d'una forma constructiva i respectuosa.
 • Crear un espai d'expressió on se senten escoltats i reconeguts.
 • Afavorir la comunicació i la creativitat.
 • Afavorir l'acceptació dels límits.
 • Afavorir l'expressió del seu món emocional.
El treball a l'escola
Tots els alumnes d'infantil han gaudit d'aquest armari un cop per setmana, treballant amb ½ grups.
Tot seguit un recull d'imatges perquè en veieu les seves creacions:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada