dilluns, 21 de maig de 2018

THIS IS LONDON! - INS Rocagrossa (Lloret de Mar)

A l'institut Rocagrossa de LLoret de Mar,  This is London! és el projecte de recerca que els alumnes de 4t de l’ESO de l’institut Rocagrossa porten a terme cada juny a Londres.

Objectius principals del projecte:
a) Millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes.
b) Ajudar-los a guanyar confiança en si mateixos per fer-los ciutadans autònoms.
c) Fomentar la curiositat i el respecte per altres hàbits i costums.
Producte final del projecte: una estada d’una setmana a Londres.

Durada: dues setmanes de preparació al centre i una setmana d’estada a Londres.

Contingut del projecte:
Cada alumne ha de preparar un dossier amb diferents parts:
1. Informació general sobre el Regne Unit: geografia, història, organització política, moneda, sistema d’unitats anglosaxó: longitud i massa.
2. Informació sobre els monuments i/o parts de la ciutat de Londres on faran de guies turístics.
3. Informació donada pels seus companys sobre els monuments i/o parts de la ciutat on els han fet de guies.
4. Transcripció d’una entrevista amb un resident a Londres.
5. Anecdotari.
6. Tríptic sobre el viatge a Londres que s’utilitzarà per fer promoció entre els alumnes del centre de cursos inferiors.

Desenvolupament del projecte:
Els alumnes s’han de convertir en guies turístics del seus propis companys a Londres. Per a dur a terme aquest rol s’organitzen en grups cooperatius de 4 a 5 alumnes.

Cada grup serà responsable de portar la resta des del hostel on estan allotjats fins a la part de la ciutat i/o monuments que visiten aquell dia. Han de buscar informació sobre el mitjà de transport més adient per arribar-hi, estacions més properes, parades, horaris, etc. Una vegada són al lloc per a visitar, els alumnes guia d’aquell dia, es reparteixen entre els altres grups i els expliquen per què han triat aquest monument i els donen la informació més important.
Els apartats 1, 2, i part del 4 del dossier, els fan al centre abans de viatjar a Londres. La resta, la fan a la capital del Regne Unit.
La llengua vehicular del crèdit és la llengua anglesa.

Avaluació del projecte:
- Avaluació entre alumnes fent servir les rúbriques que s’han elaborat a l’inici del crèdit (40% de la nota final)
- Avaluació professor-alumne 60% de la nota final que es reparteix en 20% treball a Londres, 20% dossier i 20 % presentació oral del treball realitzat davant d’un tribunal.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada