dimecres, 13 de juny de 2018

Escola Tàndem - ESC Mossèn Joan Batlle (Blanes)

L'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes forma part del Programa Escoles Tàndem impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera que ens vincula amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

Els objectius generals del projecte són millorar la formació integral dels alumnes i aconseguir el seu èxit educatiu a través de l'especialització curricular al voltant de les ciències mitjançant noves metodologies educatives.

El projecte ha transformat el centre, hem integrat i estem consolidant les innovacions a nivell metodològic, organitzatiu i d'entorns d'aprenentatge. Al mateix temps que estem generant autonomia en els mestres del claustre en relació als científics del CEAB. Els objectius són:
 • Incorporar l'aprenentatge basat en projectes lligats a la ciència a tots els cursos.
 • Treballar propostes d'indagació i avaluació competencial.
 • Executar les programacions de medi natural i social, centrant-nos en objectius competencials.
 • Aprofitar el projecte per vincular a tota la comunitat educativa a l'acció del centre
 • Consolidar les línies estratègiques i accions sostenibles entre escola i el CEAB.
 • Focalitzar l'impuls a la transformació d'educació infantil.
 • Activar el Laboratori d'aula i d'entorn.
La majoria d'aquestes estratègies estan incloses en la Programació General de Centre.

Els canvis els hem centrat en quatre àmbits.

1. ROL DOCENT/ROL ALUMNNE
 • Assignatura de medi a partir de projectes que inclouen altres matèries: llengua i matemàtiques en TOTS els projectes i les altres àrees segons planificació.
 • Avaluació competencial: auto i coavaluació, rúbriques, ...autoinforme per les famílies.
 • Cultura de pensament: rutines, habilitats, bases d'orientació.
 • Implementació del treball cooperatiu a tots els cursos de primària.
 • L'alumnat participa en decisions de centre (reunions de delegats, AMPA i escola per decidir com ha de ser el pati de l'escola).
 • Introducció de la carpeta d'aprenentatge 
 • Gamificació a l'aula

2. ESPAIS D'APRENENTATGE
 • Consolidació sortides lligades a projectes: ex. primer trimestre sortida a la riera d'Arbúcies lligada al projecte “Els paisatges”.
 • Adequació de l'aula de ciències a les necessitats que han anat sorgint.
 • Compra de material: instrumental bàsic de laboratori, jocs per al suport a l'aprenentatge, tauletes digitals.
 • Sortides Tàndem: les sortides són oportunitat de transferir coneixements i habilitats als alumnes i formen part de l'avaluació. 


3. ORGANITZACIÓ
 • Confecció de l'horari per donar cabuda a la realització de projectes. Dos matins de projectes (5 hores en total).
 • Garantir dins l'horari no lectiu una hora de programació de projectes, on treballen conjuntament tutors i especialistes en el disseny.
 • Introducció als claustres de dinàmiques participatives.


4. CULTURA DE CENTRE
 • Formació Tàndem: s'han dut a terme trenta hores de formació durant els tres de projecte.
 • Intercanvi experiències amb docents d'altres centres.
 • CEAB a les jornades de portes obertes dins dels actes de la Setmana de la Ciència). Mostra de productes dels projectes elaborats pels nens i nenes.
 • Comunicació a través de xarxes socials del CEAB, Escola i La Pedrera Ciència.
 • Actes de celebració de 50è aniversari de l'escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada