dimarts, 18 de desembre de 2018

Aprenem cantant amb el suport de pictogrames SAAC - CEE Ventijol

En aquest curs a l'escola Ventijol estem duent a terme una nova proposta d’activitat didàctica per treballar la competència comunicativa lingüística i audiovisual i la competència artística i cultural, amb alumnes d’ESO 1 (d’edats compreses entre 12 i 18 anys).

Aquesta proposta consisteix a treballar amb la lletra de diferents cançons, amb el suport visual d’un Sistema Augmentatiu i/o Alternatiu de Comunicació (SAAC): amb pictogrames (imatges representatives de les paraules). Els  Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de Comunicació (SAAC) són formes d'expressió que representen de manera gràfica al llenguatge oral (igual que les paraules),  tenen com a objectiu augmentar (augmentatius) i/o compensar (alternatius) les mancances de comunicació i llenguatge de persones que presenten dificultats en el desenvolupament del llenguatge, ajudant a captar i mantenir l’atenció, a tenir millor comprensió del text,  a facilitar la comunicació...

Els pictogrames SAAC, i la lletra escrita de la cançó, són estructurats en frases i col·locats a la part inferior dels videoclips de les cançons, també són impresos en unes làmines unides amb una espiral; com una llibreta.


L’activitat que es duu a terme, primer, consisteix a escollir les cançons segons els interessos dels alumnes i llavors veure i escoltar el videoclip de cada cançó triada i editada amb pictogrames (en grup: a l’aula, en parella o individualment: a les sessions de logopèdia) i després realitzar una sèrie de tasques relacionades amb la lletra:
 • Ordenar les frases fetes amb pictogrames (en la llibreta de làmines).
 • Contestar preguntes de comprensió.
 • Diferenciar els elements de la frase.
 • Cantar la cançó…
Aquestes activitats són escollides i adaptades segons les necessitats educatives de cada alumne.


Realitzar un treball amb la lletra de cançons amb el suport de pictogrames SAAC permet:
 • Augmentar l’atenció de l’alumne.
 • Afavorir la comprensió del llenguatge oral.
 • Incrementar la comunicació a l’hora de parlar del què explica la cançó.
 • Analitzar i entendre la estructura de les frases.
 • Tenir un suport visual a l’hora de cantar, fet que dóna seguretat als alumnes.
 • Ajuda a memoritzar la lletra de les cançons.
 • Compartir l’activitat amb els companys...
Part dels videoclips editats amb pictogrames són penjats al canal de youtube de l’escola Ventijol i són enllaçats des de la pàgina web del centre, perquè els alumnes també puguin mirar-los  i cantar-ne les cançons a casa.

També cal afegir que a més de les cançons treballades amb els alumnes d’ESO 1 la iniciativa està oberta a tota l'escola i en aquest primer trimestre s'han editat amb pictogrames SAAC cançons més tradicionals de la tardor i Nadal.

Per Nadal a l’escola és tradició gravar una videoclip d’una nadala amb tots els alumnes i treballadors del centre (docents, monitores de menjador i transport escolar, personal de cuina...). Enguany la cançó escollida és la de “Torna a ser Nadal” del grup Macedònia, als qui hem fet saber la nostra iniciativa de treballar la lletra de la seva cançó amb pictogrames i ens han manifestat el seu grat i agraïment. Nosaltres estem molt contents i també agraïts amb ells perquè una tarda ens visitaran a l’escola.

Adjuntem les cançons editades amb pictogrames, d’aquest trimestre, que s’han pogut penjar al canal de youtube de l’escola:

dijous, 21 de juny de 2018

Fem un cartell per promocionar el Videomat - IE Lloret

Al Cicle Inicial de l'IE Lloret de Mar han portat a terme una activitat d'escriptura col·lectiva amb la confecció d'un cartell tipus "pel·lícula" per promocionar el Videomat.

Objectiu. treballar un text escrit (El cartell)
És important a l'hora d'elaborar un text escrit que aquest sigui significatiu i proper als alumnes.

Sessió 1:
Passem el vídeo del Videomat.
Presentem la necessitat de fer saber a tota l'escola que hem fet un vídeo i que l'hem presentat a un concurs (Videomat).
Arribar a la conclusió que la millor opció és fer un cartell tipus pel·lícula (hem fet un vídeo, no?)
Presentació en gran grup de diferents models de cartells de pel·lícula.
En petit grup donar diferents cartells de pel·lícules i que n'extreguin les parts que creuen que són necessàries pel nostre cartell.Finalment, en gran grup identificar les parts que ha de tenir un cartell:
- Qui l'ha fet (els nens i nenes de 1r de l'IE Lloret de Mar)
- Què presenten (Videomat 2018)
- El nom del vídeo (Com em puc moure per l'escola?)
- Una imatge/dibuix representativa
- Quan poden veure i votar el vídeo (A partir del 18 d'Abril fins al 6 de Maig)
- On ho poden fer (adreça)


Sessió 2:

A partir de les parts que van decidir en la sessió anterior, fer un cartell tots junts (gran grup) seguint els passos del curset:
- Contextualitzar
- Planificar
- Textualitzar
- Revisar
- Editar i difondre
El model que farem tots junts serà en brut, nosaltres després el passarem a net per ensenyar a la propera sessió.
Esquema / exemple 

Sessió 3:
Portem el cartell en net (si hem fet alguna modificació l'explicarem).Farem un breu repàs del que hem estat fent aquestes dues sessions i cada infant elaborarà el seu cartell. Podem deixar models, tant el nostre com d'altres, perquè els infants s'inspirin.

Sessió 4:
Cada infant passarà a net el seu cartell.

 

Fem de mestres d’experimentació del alumnes de P-5! - ESC Ignasi Melé (Tossa de Mar)

A l'ESC Ignasi Melé i Farré de Tossa de Mar, a partir de l'estudi del volcans a l'àmbit de medi natural, unes alumnes van preparar un experiment per a ensenyar-lo als seus companys de classe i que tots el poguessin fer.

A continuació ens vam plantejar la possibilitat d'ensenyar aquest experiment als alumnes de P-5. Els nens i nenes de 3r, es van organitzar per parelles i cada dos alumne “grans” van ensenyar a fer l'experiment dels companys a dos alumnes “petits”.

Van preparar l'experiment, el van ensenyar i van reflexionar sobre la dificultat de “fer de mestres”.


dilluns, 18 de juny de 2018

Treballem amb robots - ESC Sant Jordi (Maçanet de la Selva)

L'ESC Sant Jordi de Maçanet de la Selva ens presenta l'experiència "Treballem amb robots: Programem amb Mblock? Resolució de petits reptes robòtics per als Mbots."

Introducció:
Mblock és una extensió per a Scratch i Arduino que funciona – entre d'altres- amb els robots Mbot basats en una placa Arduino amb connectors telefònics. Aquest és el lloc web de robòtica on hem desat una part de la nostra feina. Aquest és el primer curs que tenim els robots a l'abast i comencem per muntar-los i fer una sèrie de tests.
Com que els alumnes ja fa tres cursos que treballen amb Scratch (des de 2n) dominen força el funcionament del llenguatge computacional i, per tant, saben com pensar els processos pas a pas. Amb la introducció dels robots ens proposem fer físicament algun dels treballs que havíem fet virtualment (amb els personatges de la pantalla).


Nivells: 5è i 6è

Plantejament previ del projecte:

 • Molts projectes de robòtica s'adrecen a grups “experts” per a participar en concursos i convocatòries, el nostre plantejament és invers i vol ser totalment inclusiu, hi ha de poder participar TOT l'alumnat i hi ha de tenir les mateixes oportunitats.
 • Necessitem materials robustos i flexibles que permetin que els alumnes muntin i desmuntin moltes vegades i facin tests de connexió senzills.
 • S'han d'aplicar els continguts apresos i per tant s'ha de treballar amb Scratch.
 • El temps que s'hi dedicarà – com a curs en prova- es traurà de les hores d'informàtica quinzenals que tenen els alumnes
 • No cal córrer a fer els diversos passos, és important, però també és important veure tot el procés (per això els robots es munten i desmunten aproximadament un cop cada mes)
 • Els programes s'han de fer públics i s'han de donar exemples que funcionin seguint un ordre. 

Materials:

 • 4 robots Mbot amb el kit sencer i amb pantalla de led i servo, amb connexió wifi amb pendrive USB per tal que no s'interfereixin ni calgui connectar-los per USB als ordinadors
 • Programa Mblock
 • Materials reciclats
 • Taula robòtica amb material reciclat (tires de persiana i fustes reciclades)
 • Papers i cartolines

Continguts treballats:

 • Variables de temps i espai
 • Sensors de moviment, traçadors, motors i velocitats i angles tots els amb nombres fins a 2 decimals.
 • Habilitats manuals per al muntatge.
 • Comprensió lectora dels tutorials en text i en imatge o en vídeo.
 • Treball en equip: distribució i compartició de les tasques, adaptació als nivells dels companys, apadrinament dins dels propis equips,...
 • Col·laboració intergrups i internivells.
 • Vocabulari robòtic i llenguatge computacional.
 • Seguretat amb les eines i processos: (Quan connectar l'alimentació? Com fer servir l'eina reversible? Com fer-ho per no perdre cap peça? Com controlar i reciclar les bateries?

Procés i organització del treball:
Els alumnes treballen en grups de 4 per muntar i programar el robot en diverses fases i també els han donat nom, es diuen: Mega, Micro, Maxi i Mini (i s'etiqueten en un color, juntament amb l'emissor wifi que els correspon).
Els robots, durant el curs, passen per diverses etapes, de manera que totes i tots els alumnes de cinquè i sisè els han muntat alguna vegada i han creat un o més programes per a fer-los funcionar segons els seus reptes. Al lloc web podem posar l'exemple del repte de Transport. Veureu com s'espavilen per muntar el robot segons un tutorial, com són els programes i quines propostes fan per a resoldre els diferents reptes. El primer i, segurament més important, és dissenyar una pista capaç de respondre als sensors robòtics que programarem.
A la mateixa pestanya Mbot hi trobareu alguns materials que hem anat elaborant dins d'una carpeta (dibuix) que són fitxes d'introducció. També hi ha altres reptes i altres ginys robòtics, com la makey-makey o les beebots. La intenció és anar pujant a aquest lloc web tot el material que anem elaborant.
Per al proper curs ens proposem introduir petites pinzellades de programació arduino i seguir demanant als alumnes que proposin nous reptes. D'altra banda, també ens proposem millorar els robots amb nous sensors i adaptacions impreses en 3D (pinces, suport per a retolador, etc.)


Etapes del treball de reptes:

 • Com a pas previ, cal un coneixement físic a fons del robot (per a què serveix cada botó o connexió?)
 • Visualització de vídeos amb el repte ja resolt (similars al que es vol aconseguir)
 • Coneixement dels blocs que es refereixen al robot: què fa cada bloc i per a què serveix i com s'ajunta amb d'altres blocs a través del test dels més utilitzats.
 • Presa de decisions sobre les implicacions entre sensors-motors i blocs
 • Programació per grups seguint unes normes molt fixes.
 • Millora dels programes per assaig i error, sense normes fixes.
 • Test de tots els programes en comú i crítica constructiva d'altres grups (on creuen que són els errors, què pot passar? Per què funciona malament o no funciona prou bé? Què cal millorar?
 • Recollida de les observacions per a reptes futurs i de propostes per a nous reptes.
 • Publicació de tot el material al lloc web
 • Compartició dels programes 

Temporització: 2 sessions al mes amb ½ grup durant dos trimestres (la durada en funció d'altres activitats programades, moltes no les hem pogut fer)

Avaluació:

 • S'ha avaluat el progrés de cada grup des del muntatge a l'exposició final.
 • S'ha avaluat la complexitat de les diverses fases del procés per a simplificar-les i millorar-les.
 • S'han fet presentacions del treball al CRP de La Selva I i s'ha presentat al recull d'experiències del CRP de La Selva I.
 • S'han observat i detectat les alumnes i els alumnes més talentosos per a aquesta activitat concreta (de cares a l'apadrinament i a la gestió dels grups per al proper curs).

L'experiència es valora molt positivament pel que té d'inclusiva i perquè els alumnes i les alumnes han treballat a gust, es mostren molt motivats i aporten idees genials. Valorem que moltes alumnes tenen millors resultats que els seus companys i que el treball en equip queda molt reforçat quan s'enfronten als reptes, els resolen o s'hi encallen.

Més informació al web: https://sites.google.com/santjordim.cat/robotica/mbot?authuser=0

Introducció a la robòtica - Institut de Vidreres


Aquest curs 2017-2018, l'Institut de Vidreres s'ha incorporat la robòtica educativa al nostre institut com a element curricular a 2n d'ESO. S'ha desenvolupat a través d'una matèria optativa trimestral que han acabat cursant tots els alumnes d'aquest nivell. Inicialment enfocada per incentivar la participació del centre a concurs, concretament al torneig First Lego League organitzat per la UdG, ha acabat derivant en un bagatge més ampli de coneixement.

Els alumnes han realitzat, a partir d'activitats de treball col·laboratiu, muntatges de mecanismes senzills, com ara cotxes, una catapulta, un gos i una aranya robòtica o un batejador automatitzat de beisbol, tot realitzat amb peces de Lego i incorporant sensors de colors, moviment i infrarojos.  Un cop realitzats els muntatges n'han fet la programació per tal que els dispositius es dotessin de moviment lògic.

Us adjuntem tres vídeos curts que exemplifiquen alguns dels projectes elaborats.Programar a l'aula, potencia la visió espaial de l'alumnat, així com la seva capacitat de visió crítica i creativa, i sobretot permet dotar de moviment una creació pròpia. Aquest mètode de treball  fomenta la igualtat entre gèneres, ajudant a trencar l'escletxa entre les noies i els nois en el món de la tecnologia i fent que les noies s'interessin per la programació i la robòtica, sobretot en les que inicialment no els despertava un gran interès.

L'idea principal d'aquesta  matèria és que el treball de la robòtica no es basi en completar només unes instruccions de muntatge. La robòtica educativa ha d'incloure una finalitat social i significativa per a l'alumnat que el mogui a generar propostes i solucions creatives i variades.

dimecres, 13 de juny de 2018

Escola Tàndem - ESC Mossèn Joan Batlle (Blanes)

L'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes forma part del Programa Escoles Tàndem impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera que ens vincula amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

Els objectius generals del projecte són millorar la formació integral dels alumnes i aconseguir el seu èxit educatiu a través de l'especialització curricular al voltant de les ciències mitjançant noves metodologies educatives.

El projecte ha transformat el centre, hem integrat i estem consolidant les innovacions a nivell metodològic, organitzatiu i d'entorns d'aprenentatge. Al mateix temps que estem generant autonomia en els mestres del claustre en relació als científics del CEAB. Els objectius són:
 • Incorporar l'aprenentatge basat en projectes lligats a la ciència a tots els cursos.
 • Treballar propostes d'indagació i avaluació competencial.
 • Executar les programacions de medi natural i social, centrant-nos en objectius competencials.
 • Aprofitar el projecte per vincular a tota la comunitat educativa a l'acció del centre
 • Consolidar les línies estratègiques i accions sostenibles entre escola i el CEAB.
 • Focalitzar l'impuls a la transformació d'educació infantil.
 • Activar el Laboratori d'aula i d'entorn.
La majoria d'aquestes estratègies estan incloses en la Programació General de Centre.

Els canvis els hem centrat en quatre àmbits.

1. ROL DOCENT/ROL ALUMNNE
 • Assignatura de medi a partir de projectes que inclouen altres matèries: llengua i matemàtiques en TOTS els projectes i les altres àrees segons planificació.
 • Avaluació competencial: auto i coavaluació, rúbriques, ...autoinforme per les famílies.
 • Cultura de pensament: rutines, habilitats, bases d'orientació.
 • Implementació del treball cooperatiu a tots els cursos de primària.
 • L'alumnat participa en decisions de centre (reunions de delegats, AMPA i escola per decidir com ha de ser el pati de l'escola).
 • Introducció de la carpeta d'aprenentatge 
 • Gamificació a l'aula

2. ESPAIS D'APRENENTATGE
 • Consolidació sortides lligades a projectes: ex. primer trimestre sortida a la riera d'Arbúcies lligada al projecte “Els paisatges”.
 • Adequació de l'aula de ciències a les necessitats que han anat sorgint.
 • Compra de material: instrumental bàsic de laboratori, jocs per al suport a l'aprenentatge, tauletes digitals.
 • Sortides Tàndem: les sortides són oportunitat de transferir coneixements i habilitats als alumnes i formen part de l'avaluació. 


3. ORGANITZACIÓ
 • Confecció de l'horari per donar cabuda a la realització de projectes. Dos matins de projectes (5 hores en total).
 • Garantir dins l'horari no lectiu una hora de programació de projectes, on treballen conjuntament tutors i especialistes en el disseny.
 • Introducció als claustres de dinàmiques participatives.


4. CULTURA DE CENTRE
 • Formació Tàndem: s'han dut a terme trenta hores de formació durant els tres de projecte.
 • Intercanvi experiències amb docents d'altres centres.
 • CEAB a les jornades de portes obertes dins dels actes de la Setmana de la Ciència). Mostra de productes dels projectes elaborats pels nens i nenes.
 • Comunicació a través de xarxes socials del CEAB, Escola i La Pedrera Ciència.
 • Actes de celebració de 50è aniversari de l'escola.

dimarts, 12 de juny de 2018

Declaració dels Drets Humans - Escola Pinya de Rosa (Blanes)


Aquest curs des de l'escola Pinya de Rosa de Blanes, hem realitzat un projecte sobre la Declaració dels Drets Humans. Durant tots aquests mesos, cada cicle ha preparat diferents activitats per donar a conèixer als nostres alumnes la importància d'un text d'aquesta singularitat.
La part central d'aquest projecte va tenir lloc el dia 30 de gener, amb la celebració del dia de la Pau. Aquest dia, a més de les activitats preparades per celebrar aquesta festivitat, es va penjar una pancarta a l'entrada de l'escola amb tots els articles d'aquesta declaració, per tal que tothom pugui llegir-la quan entri al recinte escolar.

Objectius del projecte:

 • Donar a conèixer la Declaració dels Drets Humans.
 • Treballar els articles per separat i relacionar-ho amb l'entorn.
 • Implicar els alumnes en la conscienciació de cada un dels articles de la declaració.
 • Fomentar la presa de decisions i el treball cooperatiu.
A continuació us fem un recull d'algunes activitats que s'ha portat a terme, en concret a Cicle Superior, durant aquest projecte.


Descripció de l'activitat:

Manifest de la Pau
Els alumnes de les tres classes de sisè van elaborar, en el marc de la celebració del Dia de la Pau, un manifest en nom de tota l'escola. Aquest text, abordava i donava a conèixer la Declaració dels Drets humans i la necessitat de no oblidar cada un dels articles. El text va ser elaborat en tres idiomes: català, castellà i anglès, i llegit per part d'un membre de cada classe durant la celebració al gimnàs de l'escola per a tots els alumnes i mestres de l'escola.

La vida és bella (6è) / El nen del pijama de ratlles (5è)
Després de visionar aquestes pel·lícules, es va preparar un petit dossier de treball de la pel·lícula on, sobre tot, s'incidia en cada un dels articles de la Declaració que no es complien. El treball es va realitzar per grups de 6 i es va posar en comú per a la resta dels grups oralment.

Plurilingüisme
Per donar-li el caire plurilingüe que aquesta declaració es mereix, es va realitzar un treball pluridisciplinar on cada grup havia traduir un article de la Declaració en diferents idiomes. Un cop traduïts, es preparava un document a plàstica que barrejava el puntillisme amb la redacció dels articles en els diferents idiomes preparats.