dilluns, 18 de juny de 2018

Treballem amb robots - ESC Sant Jordi (Maçanet de la Selva)

L'ESC Sant Jordi de Maçanet de la Selva ens presenta l'experiència "Treballem amb robots: Programem amb Mblock? Resolució de petits reptes robòtics per als Mbots."

Introducció:
Mblock és una extensió per a Scratch i Arduino que funciona – entre d'altres- amb els robots Mbot basats en una placa Arduino amb connectors telefònics. Aquest és el lloc web de robòtica on hem desat una part de la nostra feina. Aquest és el primer curs que tenim els robots a l'abast i comencem per muntar-los i fer una sèrie de tests.
Com que els alumnes ja fa tres cursos que treballen amb Scratch (des de 2n) dominen força el funcionament del llenguatge computacional i, per tant, saben com pensar els processos pas a pas. Amb la introducció dels robots ens proposem fer físicament algun dels treballs que havíem fet virtualment (amb els personatges de la pantalla).


Nivells: 5è i 6è

Plantejament previ del projecte:

 • Molts projectes de robòtica s'adrecen a grups “experts” per a participar en concursos i convocatòries, el nostre plantejament és invers i vol ser totalment inclusiu, hi ha de poder participar TOT l'alumnat i hi ha de tenir les mateixes oportunitats.
 • Necessitem materials robustos i flexibles que permetin que els alumnes muntin i desmuntin moltes vegades i facin tests de connexió senzills.
 • S'han d'aplicar els continguts apresos i per tant s'ha de treballar amb Scratch.
 • El temps que s'hi dedicarà – com a curs en prova- es traurà de les hores d'informàtica quinzenals que tenen els alumnes
 • No cal córrer a fer els diversos passos, és important, però també és important veure tot el procés (per això els robots es munten i desmunten aproximadament un cop cada mes)
 • Els programes s'han de fer públics i s'han de donar exemples que funcionin seguint un ordre. 

Materials:

 • 4 robots Mbot amb el kit sencer i amb pantalla de led i servo, amb connexió wifi amb pendrive USB per tal que no s'interfereixin ni calgui connectar-los per USB als ordinadors
 • Programa Mblock
 • Materials reciclats
 • Taula robòtica amb material reciclat (tires de persiana i fustes reciclades)
 • Papers i cartolines

Continguts treballats:

 • Variables de temps i espai
 • Sensors de moviment, traçadors, motors i velocitats i angles tots els amb nombres fins a 2 decimals.
 • Habilitats manuals per al muntatge.
 • Comprensió lectora dels tutorials en text i en imatge o en vídeo.
 • Treball en equip: distribució i compartició de les tasques, adaptació als nivells dels companys, apadrinament dins dels propis equips,...
 • Col·laboració intergrups i internivells.
 • Vocabulari robòtic i llenguatge computacional.
 • Seguretat amb les eines i processos: (Quan connectar l'alimentació? Com fer servir l'eina reversible? Com fer-ho per no perdre cap peça? Com controlar i reciclar les bateries?

Procés i organització del treball:
Els alumnes treballen en grups de 4 per muntar i programar el robot en diverses fases i també els han donat nom, es diuen: Mega, Micro, Maxi i Mini (i s'etiqueten en un color, juntament amb l'emissor wifi que els correspon).
Els robots, durant el curs, passen per diverses etapes, de manera que totes i tots els alumnes de cinquè i sisè els han muntat alguna vegada i han creat un o més programes per a fer-los funcionar segons els seus reptes. Al lloc web podem posar l'exemple del repte de Transport. Veureu com s'espavilen per muntar el robot segons un tutorial, com són els programes i quines propostes fan per a resoldre els diferents reptes. El primer i, segurament més important, és dissenyar una pista capaç de respondre als sensors robòtics que programarem.
A la mateixa pestanya Mbot hi trobareu alguns materials que hem anat elaborant dins d'una carpeta (dibuix) que són fitxes d'introducció. També hi ha altres reptes i altres ginys robòtics, com la makey-makey o les beebots. La intenció és anar pujant a aquest lloc web tot el material que anem elaborant.
Per al proper curs ens proposem introduir petites pinzellades de programació arduino i seguir demanant als alumnes que proposin nous reptes. D'altra banda, també ens proposem millorar els robots amb nous sensors i adaptacions impreses en 3D (pinces, suport per a retolador, etc.)


Etapes del treball de reptes:

 • Com a pas previ, cal un coneixement físic a fons del robot (per a què serveix cada botó o connexió?)
 • Visualització de vídeos amb el repte ja resolt (similars al que es vol aconseguir)
 • Coneixement dels blocs que es refereixen al robot: què fa cada bloc i per a què serveix i com s'ajunta amb d'altres blocs a través del test dels més utilitzats.
 • Presa de decisions sobre les implicacions entre sensors-motors i blocs
 • Programació per grups seguint unes normes molt fixes.
 • Millora dels programes per assaig i error, sense normes fixes.
 • Test de tots els programes en comú i crítica constructiva d'altres grups (on creuen que són els errors, què pot passar? Per què funciona malament o no funciona prou bé? Què cal millorar?
 • Recollida de les observacions per a reptes futurs i de propostes per a nous reptes.
 • Publicació de tot el material al lloc web
 • Compartició dels programes 

Temporització: 2 sessions al mes amb ½ grup durant dos trimestres (la durada en funció d'altres activitats programades, moltes no les hem pogut fer)

Avaluació:

 • S'ha avaluat el progrés de cada grup des del muntatge a l'exposició final.
 • S'ha avaluat la complexitat de les diverses fases del procés per a simplificar-les i millorar-les.
 • S'han fet presentacions del treball al CRP de La Selva I i s'ha presentat al recull d'experiències del CRP de La Selva I.
 • S'han observat i detectat les alumnes i els alumnes més talentosos per a aquesta activitat concreta (de cares a l'apadrinament i a la gestió dels grups per al proper curs).

L'experiència es valora molt positivament pel que té d'inclusiva i perquè els alumnes i les alumnes han treballat a gust, es mostren molt motivats i aporten idees genials. Valorem que moltes alumnes tenen millors resultats que els seus companys i que el treball en equip queda molt reforçat quan s'enfronten als reptes, els resolen o s'hi encallen.

Més informació al web: https://sites.google.com/santjordim.cat/robotica/mbot?authuser=0

Introducció a la robòtica - Institut de Vidreres


Aquest curs 2017-2018, l'Institut de Vidreres s'ha incorporat la robòtica educativa al nostre institut com a element curricular a 2n d'ESO. S'ha desenvolupat a través d'una matèria optativa trimestral que han acabat cursant tots els alumnes d'aquest nivell. Inicialment enfocada per incentivar la participació del centre a concurs, concretament al torneig First Lego League organitzat per la UdG, ha acabat derivant en un bagatge més ampli de coneixement.

Els alumnes han realitzat, a partir d'activitats de treball col·laboratiu, muntatges de mecanismes senzills, com ara cotxes, una catapulta, un gos i una aranya robòtica o un batejador automatitzat de beisbol, tot realitzat amb peces de Lego i incorporant sensors de colors, moviment i infrarojos.  Un cop realitzats els muntatges n'han fet la programació per tal que els dispositius es dotessin de moviment lògic.

Us adjuntem tres vídeos curts que exemplifiquen alguns dels projectes elaborats.Programar a l'aula, potencia la visió espaial de l'alumnat, així com la seva capacitat de visió crítica i creativa, i sobretot permet dotar de moviment una creació pròpia. Aquest mètode de treball  fomenta la igualtat entre gèneres, ajudant a trencar l'escletxa entre les noies i els nois en el món de la tecnologia i fent que les noies s'interessin per la programació i la robòtica, sobretot en les que inicialment no els despertava un gran interès.

L'idea principal d'aquesta  matèria és que el treball de la robòtica no es basi en completar només unes instruccions de muntatge. La robòtica educativa ha d'incloure una finalitat social i significativa per a l'alumnat que el mogui a generar propostes i solucions creatives i variades.

dimecres, 13 de juny de 2018

Escola Tàndem - ESC Mossèn Joan Batlle (Blanes)

L'escola Mossèn Joan Batlle de Blanes forma part del Programa Escoles Tàndem impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera que ens vincula amb el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB).

Els objectius generals del projecte són millorar la formació integral dels alumnes i aconseguir el seu èxit educatiu a través de l'especialització curricular al voltant de les ciències mitjançant noves metodologies educatives.

El projecte ha transformat el centre, hem integrat i estem consolidant les innovacions a nivell metodològic, organitzatiu i d'entorns d'aprenentatge. Al mateix temps que estem generant autonomia en els mestres del claustre en relació als científics del CEAB. Els objectius són:
 • Incorporar l'aprenentatge basat en projectes lligats a la ciència a tots els cursos.
 • Treballar propostes d'indagació i avaluació competencial.
 • Executar les programacions de medi natural i social, centrant-nos en objectius competencials.
 • Aprofitar el projecte per vincular a tota la comunitat educativa a l'acció del centre
 • Consolidar les línies estratègiques i accions sostenibles entre escola i el CEAB.
 • Focalitzar l'impuls a la transformació d'educació infantil.
 • Activar el Laboratori d'aula i d'entorn.
La majoria d'aquestes estratègies estan incloses en la Programació General de Centre.

Els canvis els hem centrat en quatre àmbits.

1. ROL DOCENT/ROL ALUMNNE
 • Assignatura de medi a partir de projectes que inclouen altres matèries: llengua i matemàtiques en TOTS els projectes i les altres àrees segons planificació.
 • Avaluació competencial: auto i coavaluació, rúbriques, ...autoinforme per les famílies.
 • Cultura de pensament: rutines, habilitats, bases d'orientació.
 • Implementació del treball cooperatiu a tots els cursos de primària.
 • L'alumnat participa en decisions de centre (reunions de delegats, AMPA i escola per decidir com ha de ser el pati de l'escola).
 • Introducció de la carpeta d'aprenentatge 
 • Gamificació a l'aula

2. ESPAIS D'APRENENTATGE
 • Consolidació sortides lligades a projectes: ex. primer trimestre sortida a la riera d'Arbúcies lligada al projecte “Els paisatges”.
 • Adequació de l'aula de ciències a les necessitats que han anat sorgint.
 • Compra de material: instrumental bàsic de laboratori, jocs per al suport a l'aprenentatge, tauletes digitals.
 • Sortides Tàndem: les sortides són oportunitat de transferir coneixements i habilitats als alumnes i formen part de l'avaluació. 


3. ORGANITZACIÓ
 • Confecció de l'horari per donar cabuda a la realització de projectes. Dos matins de projectes (5 hores en total).
 • Garantir dins l'horari no lectiu una hora de programació de projectes, on treballen conjuntament tutors i especialistes en el disseny.
 • Introducció als claustres de dinàmiques participatives.


4. CULTURA DE CENTRE
 • Formació Tàndem: s'han dut a terme trenta hores de formació durant els tres de projecte.
 • Intercanvi experiències amb docents d'altres centres.
 • CEAB a les jornades de portes obertes dins dels actes de la Setmana de la Ciència). Mostra de productes dels projectes elaborats pels nens i nenes.
 • Comunicació a través de xarxes socials del CEAB, Escola i La Pedrera Ciència.
 • Actes de celebració de 50è aniversari de l'escola.

dimarts, 12 de juny de 2018

Declaració dels Drets Humans - Escola Pinya de Rosa (Blanes)


Aquest curs des de l'escola Pinya de Rosa de Blanes, hem realitzat un projecte sobre la Declaració dels Drets Humans. Durant tots aquests mesos, cada cicle ha preparat diferents activitats per donar a conèixer als nostres alumnes la importància d'un text d'aquesta singularitat.
La part central d'aquest projecte va tenir lloc el dia 30 de gener, amb la celebració del dia de la Pau. Aquest dia, a més de les activitats preparades per celebrar aquesta festivitat, es va penjar una pancarta a l'entrada de l'escola amb tots els articles d'aquesta declaració, per tal que tothom pugui llegir-la quan entri al recinte escolar.

Objectius del projecte:

 • Donar a conèixer la Declaració dels Drets Humans.
 • Treballar els articles per separat i relacionar-ho amb l'entorn.
 • Implicar els alumnes en la conscienciació de cada un dels articles de la declaració.
 • Fomentar la presa de decisions i el treball cooperatiu.
A continuació us fem un recull d'algunes activitats que s'ha portat a terme, en concret a Cicle Superior, durant aquest projecte.


Descripció de l'activitat:

Manifest de la Pau
Els alumnes de les tres classes de sisè van elaborar, en el marc de la celebració del Dia de la Pau, un manifest en nom de tota l'escola. Aquest text, abordava i donava a conèixer la Declaració dels Drets humans i la necessitat de no oblidar cada un dels articles. El text va ser elaborat en tres idiomes: català, castellà i anglès, i llegit per part d'un membre de cada classe durant la celebració al gimnàs de l'escola per a tots els alumnes i mestres de l'escola.

La vida és bella (6è) / El nen del pijama de ratlles (5è)
Després de visionar aquestes pel·lícules, es va preparar un petit dossier de treball de la pel·lícula on, sobre tot, s'incidia en cada un dels articles de la Declaració que no es complien. El treball es va realitzar per grups de 6 i es va posar en comú per a la resta dels grups oralment.

Plurilingüisme
Per donar-li el caire plurilingüe que aquesta declaració es mereix, es va realitzar un treball pluridisciplinar on cada grup havia traduir un article de la Declaració en diferents idiomes. Un cop traduïts, es preparava un document a plàstica que barrejava el puntillisme amb la redacció dels articles en els diferents idiomes preparats.

Serrallarga Ràdio - INS Serrallarga (Blanes)

L'Institut Serrallarga de Blanes ens presenta el projecte de ràdio educativa que han iniciat aquest curs al seu centre.

Serrallarga Ràdio: Què és?

- Ràdio de l'institut Serrallarga: oberta, plural, participativa
- Emet en podcast i streaming


Serrallarga Ràdio: logotip i característiques 
 • Bola del món: coneixement universal, accés a tothom, Internet 
 • Logotip del centre al bell mig 
 • Colors que simbolitzen l'etapa de l'adolescència i els contrastos: blanc, negre, gris, vermell 
 • Vermell= la força de la joventut i de la ràdio 
 • SS: llicència de la creadora i de la creativitat 
 • Cercle de la perfecció i de la transversalitat de coneixement 

Serrallarga Ràdio: característiques 
 • Matèries 
 • Expressió escrita i creativitat 
 • Expressió oral: entonació, dicció, saber parlar en públic i segons els gèneres periodístics... 
 • Treball en equip 
 • Treball autònom i responsable 
 • Experiència útil, real i pràctica 
 • Servei a la comunitat educativa 

Serrallarga Ràdio: A qui va adreçada? 

- A alumnes
- A professorat
- A mares i pares
- A la comunitat educativa
- A la població en general Serrallarga Ràdio: Qui hi participa? 
 • Principalment alumnes 
 • Professors que els ajuden 
 • Autors de llibres que venen al centre 
 • Responsables d'activitats del centre 
 • Personalitats que tinguin quelcom d'interès a dir 

Serrallarga Ràdio: A on treballem? 
 • A l'aula: idees, elaboracions de guions, producció... 
 • A l'estudi de ràdio: gravació i muntatge 
 • A qualsevol lloc del centre. Gravacions d'actes 
 • Possibilitat de fer gravacions d'àudio o vídeo en sortides o actes d'interès 

Serrallarga Ràdio: Espais 


Serrallarga Ràdio: projecte multimèdia 
 • Presència a les principals xarxes socials 
 • Projecte audiovisual (possible canal Youtube de televisió) 

Serrallarga Ràdio: gravacions i directes 
 • Directe: Fórmula musical +  Espais del podcast 


dilluns, 4 de juny de 2018

Auxiliars de conversa. COL Cor de Maria (Blanes)

Atenent a les demandes de la societat actual relacionades amb la necessitat d'aprenentatge de llengües estrangeres,  fent especial incidència en la llengua anglesa, des de la nostra escola. el COL Cor de Maria de Blanes, es potencia l'ús competencial d'aquesta. En aquest aspecte,  donem especial rellevància a la pràctica a nivell de parla. Des de fa cinc cursos, l'escola contracta auxiliars de conversa que provenen de països de parla anglesa, com pot ser Anglaterra, Estats Units, Canadà i Irlanda i s'allotgen amb famílies dels nostres alumnes.

Durant tot el curs escolar es dediquen, en petit grup a treballar la conversa amb els nostres alumnes a partir de diversos centres d'interès que són propers i desperten la seva atenció. D'aquesta manera, aprenen vocabulari i estructures gramaticals, alhora que els apropa a la cultura i els obre portes, ja que el domini d'aquesta llengua els facilitarà la comprensió i ampliarà les seves possibilitats de relació, esdevenint molt més cosmopolites.

L'experiència d'aquests anys ens fa valorar de forma molt positiva la intervenció dels auxiliars de conversa, és per aquest motiu que mantindrem la continuïtat d'aquest projecte tan enriquidor.

Club de lectura - INS de Tossa de Mar

En el curs 2014-15 el Departament de Llengua vam endegar al nostre centre, l'institut de Tossa de Mar, una iniciativa per estimular l'interès lector dels nostres alumnes: un club de lectura totalment optatiu, que els permetés llegir per plaer una obra interessant i que, a més, presentés l'al·licient de poder-la comentar amb el mateix autor o autora. Després de 3 anys de portar a terme aquest projecte, n'estem molt satisfets i considerem que és una activitat ja arrelada dins de la dinàmica del centre.
A continuació us presentem les principals línies organitzatives de la nostra experiència, així com un comentari sobre els clubs de lectura realitzats durant el curs 2017-18.

A- Aspectes organitzatius generals

1. Els receptors del club de lectura
Són tots els alumnes d’ESO i 1r de batxillerat del centre. No fem extensible l'activitat a 2n de batxillerat perquè considerem que es tracta d'un curs molt exigent en el qual és preferible que se centrin en les matèries del currículum i en la preparació per a la selectivitat. No obstant, és comú que en arribar a 2n de batxillerat els alumnes que havien participat anteriorment en el club de lectura continuïn tenint interès per formar-ne part, la qual cosa ens resulta un motiu de gran satisfacció.

2. Clubs de lectura segons nivell educatiu
Ens proposem organitzar, com a mínim, 2 clubs de lectura per curs, un adreçat als alumnes més joves (1r, 2n, 3r ESO) i un altre per als més grans (4t i 1r de batxillerat). El curs 2017-18, però, hem tingut la sort de poder-ne organitzar 3.

3. La col·laboració de la Biblioteca Manuel Vilà i Dalmau de Tossa de Mar
Aquesta és central per a l'existència i bon desenvolupament del nostre projecte. Les funcions de la Biblioteca Municipal són essencials pel que fa a la tria de les lectures, localització dels stocks de llibres i finançament de l'activitat (aspecte al qual dediquem un altre apartat). Així mateix, la Biblioteca proporciona l'espai físic on tenen lloc les trobades del Club de lectura.

4. Criteris de selecció de les obres
Normalment, el criteri que seguim per triar els llibres resulta de la concatenació de diferents factors:
a) L'edat dels alumnes: intentem triar obres adequades per a cada franja d'edat
b) L'interès de l'obra: triem aquelles obres que són susceptibles de desvetllar l'interès dels nostres alumnes i de fer que es quedin “enganxats” a la seva lectura.
c) La temàtica: preferiblement, procurem que les obres seleccionades versin sobre temes actuals, que continguin aspectes formatius per a la personalitat humana i social dels joves, i que els procurin coneixement i obertura al món i a la societat.
d) La disponibilitat d'exemplars existents de l'obra; generalment, els nostres clubs de lectura requereixen una mitjana de 20-25 llibres.
e) La possibilitat que l'autor/a pugui assistir al club de lectura per comentar la seva obra amb els assistents. De fet, és requisit indispensable que l'obra que seleccionem pugui comptar amb la presència del seu autor.
5. Recursos per a la selecció de les obres
Per a la tria de les obres comptem amb l'assessorament de l'equip humà de la Biblioteca Manuel Vilà i Dalmau de Tossa de Mar. Les bibliotecàries, Carmen Estévez i Dolors Vila, ens recomanen quines obres poden resultar més atractives, segons les experiències d'altres clubs de lectura o pròpies. També ens informen sobre la disponibilitat de lots de llibres en el préstec interbibliotecari, així com de la possibilitat o no de comptar amb la visita dels autors.
Així mateix, rebem també bastant informació procedent de les editorials, que ens envien llibres, ens orienten sobre llibres que estan tenint èxit entre el públic jove o, fins i tot, ens ofereixen la possibilitat de xerrades d’autors a canvi de la compra de determinats stocks.
Naturalment, les experiències personals lectores dels professors de llengua de l’institut i d’altres centres també són factors que tenim en compte.

6. El finançament de l’activitat
Les visites i xerrades d’autors són activitats que tenen un determinat cost econòmic. Nosaltres hem trobat diverses maneres d’afrontar aquest punt:
a) Col·laboració econòmica de l'Ajuntament de Tossa de Mar a través del pressupost que dedica a la Biblioteca; en d'altres mots, la Biblioteca ens destina una part del pressupost que té previst per a visites d'autors.
b) Programes específics de la Generalitat; en el nostre cas hem acudit al programa Autors a les Aules, de la Institució de les Lletres Catalanes.
c) En dues ocasions en aquests anys hem comprat també directament els llibres a les editorials, i a canvi ens han ofert una xerrada de l'autor.
7. Organització general

Solem repartir els clubs de lectura entre el primer i el segon trimestre del curs.
Aconseguim, generalment, els exemplars dels llibres a través del préstec interbibliotecari, que és gestionat per la Biblioteca Manuel Vilà i Dalmau. En dues ocasions, però, hem comprat llibres directament a les editorials que ens han proporcionat la visita de l'autor. Aquests llibres passen a formar part del fons bibliogràfic del centre per a futures lectures.
La gestió de la visita de l'autor també és a càrrec de la Biblioteca Manuel Vilà i Dalmau, excepte en el cas que ens vingui per compte d'una editorial o d'una entitat com pot ser la Institució de les Lletres Catalanes.


B- Aspectes pedagògics
 • Activitat totalment optativa i lliure
 • Oferim una millora en la nota de català o castellà, en el trimestre en què s'hagi llegit l'obra.
 • Procés pedagògic:
a) En primer lloc, intentem crear un cert ambient de motivació lectora, per a la qual usem, segons la disposició, book-tràilers existents sobre l'obra, cartells publicitant el club, el testimoni d'alumnes que ja han participat de l'activitat, etc.
b) Reunió per fer lliurament dels exemplars, explicar les normes del club, i acordar el termini de lectura i el dia en què s'efectuarà la visita de l'autor.
c) Reunió dels membres del club per posar en comú impressions, opinions i dubtes sobre l'obra que s'ha llegit. També s'aprofita l'oportunitat per pensar entre tots possibles preguntes per plantejar a l'escriptor/a.
d) Reunió amb l'autor/a, un dia a la tarda, fora de l'horari lectiu, per fer el col·loqui. Normalment la xerrada té lloc a la Biblioteca Municipal del poble. Acabem amb un petit berenar per als assistents.
e) Activitats post-xerrada: la majoria de les vegades, encara que no sempre, fem algun tipus d'activitat, del tipus: elaboració de murals amb fotografies de la xerrada, murals sobre l'autor i la seva obra, redacció d'opinions i impressions amb destinació al web del centre, elaboració de cròniques periodístiques sobre la xerrada, etc.
Objectius de l'activitat
 • Impulsar el gust per la lectura
 • Fomentar l'esperit crític
 • Incentivar la capacitat expressiva oral, ja que els alumnes comparteixen impressions i anàlisis
 • Fomentar la capacitat d'anàlisi i la comprensió dels textos
 • Coneixement i valoració de la literatura com a fet cultural
 • Potenciar la capacitat lectora dels alumnes, com a eina facilitadora dels aprenentatges escolars. 
 • Fomentar la transmissió de valors humans i socials
 • Impulsar el coneixement de la societat i el món
C- Relació històrica d'obres del Club de Lectura de l'Institut de Tossa de Mar
- Atac llimac, de Rubén Montañà (curs 2014-15)- La travessia, de Núria Esponellà (curs 2014-15)- Ullals, de Sebastià Roig (curs 2015-16)- Noel et busca, d'Àngel Burgas (curs 2015-16)- Zona prohibida, de David Cirici (curs 2016-17)- Diumenge al matí, al peu del salze, de Dolors García Cornellà (curs 2016-17)- Nadar o morir, de Arturo Padilla (curs 2017-18)- Paraules emmetzinades, de Maite Carranza (curs 2017-18)- La venjança dels panteres negres, de Gemma Lienas (curs 2017-18)