dilluns, 21 de maig de 2018

THIS IS LONDON! - INS Rocagrossa (Lloret de Mar)

A l'institut Rocagrossa de LLoret de Mar,  This is London! és el projecte de recerca que els alumnes de 4t de l’ESO de l’institut Rocagrossa porten a terme cada juny a Londres.

Objectius principals del projecte:
a) Millorar la competència lingüística en llengua anglesa dels nostres alumnes.
b) Ajudar-los a guanyar confiança en si mateixos per fer-los ciutadans autònoms.
c) Fomentar la curiositat i el respecte per altres hàbits i costums.
Producte final del projecte: una estada d’una setmana a Londres.

Durada: dues setmanes de preparació al centre i una setmana d’estada a Londres.

Contingut del projecte:
Cada alumne ha de preparar un dossier amb diferents parts:
1. Informació general sobre el Regne Unit: geografia, història, organització política, moneda, sistema d’unitats anglosaxó: longitud i massa.
2. Informació sobre els monuments i/o parts de la ciutat de Londres on faran de guies turístics.
3. Informació donada pels seus companys sobre els monuments i/o parts de la ciutat on els han fet de guies.
4. Transcripció d’una entrevista amb un resident a Londres.
5. Anecdotari.
6. Tríptic sobre el viatge a Londres que s’utilitzarà per fer promoció entre els alumnes del centre de cursos inferiors.

Desenvolupament del projecte:
Els alumnes s’han de convertir en guies turístics del seus propis companys a Londres. Per a dur a terme aquest rol s’organitzen en grups cooperatius de 4 a 5 alumnes.

Cada grup serà responsable de portar la resta des del hostel on estan allotjats fins a la part de la ciutat i/o monuments que visiten aquell dia. Han de buscar informació sobre el mitjà de transport més adient per arribar-hi, estacions més properes, parades, horaris, etc. Una vegada són al lloc per a visitar, els alumnes guia d’aquell dia, es reparteixen entre els altres grups i els expliquen per què han triat aquest monument i els donen la informació més important.
Els apartats 1, 2, i part del 4 del dossier, els fan al centre abans de viatjar a Londres. La resta, la fan a la capital del Regne Unit.
La llengua vehicular del crèdit és la llengua anglesa.

Avaluació del projecte:
- Avaluació entre alumnes fent servir les rúbriques que s’han elaborat a l’inici del crèdit (40% de la nota final)
- Avaluació professor-alumne 60% de la nota final que es reparteix en 20% treball a Londres, 20% dossier i 20 % presentació oral del treball realitzat davant d’un tribunal.

dimarts, 8 de maig de 2018

Teixit d’Escola - ESC Nova de Maçanet de La Selva (Maçanet de La Selva)

A l'escola nova de Maçanet de La Selva, des del curs passat i als diferents cicles, portem a terme un projecte anomenat “Teixit d’escola”. En aquesta activitat es treballa un projecte transversal, comú per a tota l’escola, que cada cicle elabora i porta a terme amb tasques adaptades per a les edats dels alumnes de cada cicle.
Enguany i arrel d’una formació feta el curs passat amb tot el claustre, hem volgut fer un projecte d’Educació emocional des de la Pedagogia Sistèmica al qual, els nens i nenes li han posat el nom “Descobrir”.
Aquest projecte es porta a terme en una sessió setmanal d’una hora i trenta minuts.

L’activitat del Teixit d’escola es va iniciar amb un passi de la pel·lícula “Del revés” per anar introduint a l’alumnat en  el  tema de les emocions.

Hem partit d’una estructura elaborada per la persona que va iniciar, aquí a Catalunya, la Pedagogia Sistèmica (Mercè Travesset), anomenada ORGÀNIC, acrònim que resulta dels conceptes que la formen i amb els quals estem treballant: orígens, reproducció, gestió de les emocions, amor, nosaltres, intuïció i cosmos.

A partir de les diferents experiències que l’alumnat ha viscut, s’elabora un producte cultural en diferents llenguatges artístics, partint dels següents tallers: cinema, fotografia, música, teatre, escultura, expressió corporal, dansa.

Les dimensions que hem establert per al treball d’aquest any són:

1. Interpretació i Producció
2. Imaginació i Creativitat.

Tenint en compte les competències bàsiques següents:
1. Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
2. Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.


Pel que fa als objectius, ens hem proposat els següents:

> Utilitzar els elements bàsics del llenguatge visual i plàstic, musical i escènic per la creació de produccions artístiques. Identificar i expressar les emocions.

> Aprendre a treballar en equip i cooperar

> Fomentar i afavorir valors de convivència i respecte de la diversitat.

> Crear, exposar i presentar un producte cultural final.

Els tallers  i el Teixit d’escola d’aquest curs es tancaran amb una representació i/o exposició del treball fet.

dilluns, 7 de maig de 2018

Taula de llum - CEE Ventijol (Blanes)

Enguany al CEE Ventijol (Blanes), hem adquirit dues taules de llum. Aquest material ofereix un nou format per tal que els alumnes puguin seguir consolidant els processos cognitius a treballar.

La taula de llum no deixa de ser una estructura amb una base lumínica que permet a l'infant experimentar i descobrir al damunt seu. Aquesta eina, parteix de la pedagogia Reggio Emilia. Parteix de l'alumne o infant com a generador del seu propi aprenentatge. El docent o adult realitza un paper d'acompanyament per a guiar les descobertes que fa l'infant.
Resulta un element que permet despertar l'interès de l'alumne per allò que té al seu davant. Aporta molts beneficis i millores com ara:


 • Increment de la capacitat d'atenció de l'alumne o l'infant. 
 • Increment de la comunicació per demanar material, la interacció de l'adult, o canvis en el color de la base. 
 • Ajuda a l'infant a mantenir un ordre i estructura de l'activitat. La proposta de treball ha de tenir un inici, un desenvolupament i un tancament. 
 • Permet desenvolupar la capacitat de creació dels nens i nenes a partir del material proposat. Suposa un element de gran interès per part dels alumnes, ja que sobretot es pot observar un augment de la seva atenció envers la tasca que s'està realitzant.
És una proposta que poden fer servir molts alumnes del centre ajustant les activitats a les seves necessitats específiques, facilitant un treball global dels aspectes curriculars desitjats (creativitat, conceptes espaials, seriacions, vocabulari, estimulació sensorials, entre d'altres).


2. Proposta d'estructura de la sessió

 • Ambientació de l'espai: Es proposa fer un treball silenciós, amb un ambient acollidor i tranquil. Baixar les persianes per donar un clima de foscor i la taula prengui més presencia i rellevància. Acompanyar amb música instrumental que afavoreixi la concentració dels infants. 
 • Obertura de l'activitat: Es proposa introduir la taula fent ús del conte “una estrella dins la caixa”. Les primeres sessions serà l'adult qui explicarà el conte. A mesura que es vagi repetint l'activitat, es demanarà als alumnes que siguin ells qui expliquin o assenyalin les imatges del que està succeint. 
 • Desenvolupament de l'activitat o sessió: Es proposa fer ús de dos/tres materials (en funció de les capacitats dels alumnes). Es presenta als alumnes i es deixa que es faci una exploració lliure d'aquest. En cas de no veure respostes d'acció es realitza una mostra del que poden fer amb el material proposat. 
L'adult s'aproxima a l'alumne per poder formar part d'aquest joc i poder establir vincles i relacions amb l'infant. Per tal d'estimular el llenguatge, en sessions posteriors, es pot oferir la imatge real dels objectes a treballar, per tal que els alumnes triïn en funció de les seves preferències. 
 • Tancament de la sessió: Anticipar a l'alumne que en breu acabarem l'activitat. Recordar una o dues vegades abans de canviar de tasca o tornar a un clima més lumínic de l'aula. 
Abaixar progressivament la música fins a que no es pugui escoltar. Pujar a poc a poc les persianes de l'aula per no passar d'un estat de foscor a un de llum de manera ràpida. Demanar a l'alumne que acomiadi l'activitat dient adéu i bufant per tal d'apagar la llum (l'adult simultàniament apagarà la caixa)


Taller famílies matemàtiques - ESC Quatre Vents (Blanes)

L'ESC Quatre Vents de Blanes ha realitzat uns tallers de matemàtiques per a les famílies dels alumnes.

Després de realitzar el curs de formació d'aquests any i replantejar-nos la línia metodològica que segueix el centre en l'àrea de matemàtiques hem vist la necessitat de fer un traspàs a les famílies per implicar-les en aquest nou projecte.

Per aquest motiu al llarg del mes de març vam organitzar uns tallers per compartir amb les famílies aquesta nova metodologia.


Objectius 

 • Obrir l’escola a tota la comunitat educativa
 • Millorar la cohesió social de l’escola
 • Traspassar la nova línia metodològica per treballar les matemàtiques

Activitats

 • Programar les sessions de P5 a 6è. Les sessions es van fer a l'escola a partir de les 16:30h. La durada de cada sessió va ser d'1h 30 minuts aproximadament.
 • Desenvolupament de les sessions: Es van realitzar les sessions començant totes per una introducció general indicant els motius dels tallers, l'organització d'aquests i la seva intenció (15 minuts). 
A continuació els tutors respectius van fer les seves presentacions acompanyades de vídeos i diferents materials manipulatius (30 minuts).
Per acabar els alumnes participaven en l'activitat fent de mestres dels seus familiars. Els mestres tutors proposaven unes activitats concretes i pares i alumnes havien de realitzar les activitats conjuntament utilitzant el material que posàvem a la seva disposició (bàsicament regletes) (20-30 minuts).

 • Avaluació de l'activitat: En un principi podem afirmar que famílies, mestres i alumnes van poder gaudir de l'activitat i a falta d'enviar les enquestes de satisfacció per poder verificar aquest fet es valora molt positivament l'activitat.

divendres, 4 de maig de 2018

La teva dècada musical - ESC Pere Torrent (Lloret de Mar)

L'Escola Pere Torrent de Lloret de Mar ha portat a terme dins de la Setmana Cultural 2018, l'experiència amb la música com a fil conductor que porta per nom "La teva dècada musical" dins el projecte Batecs Musicals.

Durant la última setmana del segon trimestre, els més de 500 alumnes de l'escola Pere Torrent, juntament amb tot l'equip de mestres, vam portar a terme la setmana cultural. Aquest any la vam dedicar a treballar les dècades musicals, enllaçant-ho així amb el projecte de música que portem a terme a l'escola: “Batecs Musicals”.

El llarg de tota la setmana cada cicle va treballar els aspectes més rellevants d'una dècada musical a través de diferents tallers i activitats.

 • Els alumnes de cicle infantil van treballar els anys 60, amb l'arribada de l'home a la Lluna a través de manualitats, contes i jocs tradicionals de l'època. 
 • Per la seva part, a cicle inicial, es van tractar els anys 70, amb diferents tasques temàtiques amb cançons, personatges i esdeveniments rellevants. 
 • Pel que fa a cicle mitjà, es van aprendre aspectes dels anys 80, amb art urbà, un taller de ràdio i els comentaris de notícies i pel·lícules, entre altres activitats. 
 • Per últim, els alumnes de cicle superior van fer els anys 90, com a propostes destacades, un scape room i una cèl·lula en homenatge a l'ovella Dolly.


El divendres 23 de març vam realitzar el tancament d'aquesta setmana amb un gran espectacle per a les famílies, que es va celebrar al pavelló municipal.

Els especialistes de música i educació física van ser els encarregats de coordinar tot l'espectacle i les diferents coreografies realitzades per cada curs.


 Dècada dels 60 (Educació Infantil)
 Dècada dels 70 (Cicle Inicial)
 Dècada dels 80 (Cicle Mitjà)

 Dècada dels 90 (Cicle Superior)

Per veure més imatges i vídeos, cliqueu l'enllaç de la dècada corresponent.

dimecres, 2 de maig de 2018

La robòtica a l'institut S'Agulla -Blanes


A l'institut S'Agulla de Blanes, des del curs passat, hem introduït a la matèria de tecnologia la robòtica educativa.

Es tracta d’un projecte amb el que pretenem iniciar l’alumnat en la programació i en la superació de petits reptes.
L’alumnat de primer cicle comença a programar petits videojocs amb el mateix programa amb el que, posteriorment, es programaran els robots.

A partir de 3r d’ESO i fins a batxillerat, ja es fan pràctiques mitjançant els robots, que prèviament ells han muntat.

Les pràctiques que es proposen estan seqüenciades de manera que la dificultat es va augmentant a mesura que van avançant.
Primerament se’ls expliquen els diferents tipus de sensors dels que consta el robot i el seu funcionament. Una vegada assolit aquest objectiu, es plantegen reptes que impliquen la utilització d’aquests sensors i s’espera que l’alumnat, per si mateix, sigui capaç de resoldre’ls.
El treball a l’aula és per parelles tot i que es promou la comunicació entre tot l’alumnat de l’aula. D’aquesta manera, des de l’assignatura de tecnologia, contribuïm al treball cooperatiu.

La nostra experiència, com a professors/es dins l’aula, ha estat molt positiva, ja que, tal i com preveiem, ha tingut una gran acceptació per part de l’alumnat.

Veiem la necessitat de continuar-nos formant i innovant. I no només en el camp de la robòtica, sinó que a partir d’aquest últim trimestre hem començat a introduir la impressió en 3D